Европа работи върху единна енергийна политика до 2050 г.

 Европейският съюз ще има единна политика за развитието на енергийния сектор до 2050 г. Върху принципите и предизвикателствата за това дискутираха министрите по енергетика на ЕС на неформално заседание в Будапеща, в което участва и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Пътната карта за развитието на енергетиката на стария континент до 2050 г. трябва да бъде готова до края на тази година. Целта е постигане на конкурентоспособен, устойчив и сигурен енергиен отрасъл, като държавите от ЕС ще се стремят към намаляване на въглеродните емисии с повече от 80% спрямо нивата им от 1990 г. За да постигне тази цел България залага на максимално използване на местните ресурси, каза министър Трайков пред колегите си от ЕС. В това отношение страната ни ще разчита на повишаването на енергийната ефективност, чистите въглищни технологии и използването на ВЕИ. Ядрената опция също е отворена за България, като е необходимо да се знае пълната цена на тази енергия с включени разходи за безопасност и отработено гориво.

Целта за сериозно намаляване на въглеродните емисии поставя на дневен ред и въпроса за т.нар. въглеродно изтичане (невъзможността на някои компании да се справят с екологичните инвестиции или купуването на СО2 и наложеното от това преместване на производството им в страни извън ЕС). Негативите от подобна тенденция също бяха обект на разговорите между енергийните министри от общността. Те постигнаха съгласие да проведат отделен диспут за социалните и икономическите ефекти от прехода към нисковъглеродна икономика.

На срещата министрите дискутираха възможностите за развитие на общ европейски енергиен пазар, диверсификацията, както и единната енергийна политика спрямо трети страни.
Тема на неформалното заседание бяха и разработваните в момента единни критерии за стрес тестовете на ядрените инсталации в Европа. Министрите обсъждаха дали и по какъв начин в тестовете да бъде отразено и злонамерено човешко въздействие – терористични атаки, компютърни вируси и т.н. Бъдещите стрес тестове ще се провеждат от оператора на съответната централа, а резултатите ще бъдат проверявани от регулиращия орган на държавата, стана ясно по време на разговорите. Последен етап от технологията на стрес тестовете е партньорската проверка от международната общност. Този процес се очаква да приключи до края на 2011 г.

Facebook comments