fbpx Европейска помощ за доставки на малки количества продукция | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Европейска помощ за доставки на малки количества продукция

Европейска помощ за доставки на малки количества продукция

Европейската комисия одобри Схема на държавна помощ за „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”. Помощта се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестицията. Вложенията се реализират със собствени средства или кредит, предоставен от Държавен фонд „Земеделие” с референтен лихвен процент определен за страната от Еврокомисията.

Помощта цели подпомагане на земеделските производители, които произвеждат качествени хранителни продукти от животински произход и се нуждаят от съответния финансов ресурс за обезпечаване на дейността по извършване на директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход до крайните потребители.

За допустими по схемата се считат инвестициите за изграждане на обект за търговия на дребно или разходи за приспособяване на съществуваща сграда или помещение, както и закупуване на основно търговско оборудване. Максималната помощ по схемата за един бенефициент е 50% от приемливите разходи за инвестиции.