Ежемесечни отчети на частнопрактикуващите ветеринари

До 20 март 2010 г. и всички частнопрактикуващите ветеринарни лекари трябва да сключат договори с Регионалните ветеринарномедицински служби. Те ще бъдат със срок на изпълнение до края на годината. Частнопрактикуващите ветеринари ще бъдат задължени ежемесечно да информират официалните ветеринарни лекари за извършването на планираните мероприятия по държавната профилактична програма, което ще подобри контрола върху тяхната работа. Досега те предаваха в РВМС тримесечни отчети за извършените дейности.