fbpx Финансиране на малкия и среден бизнес от сектор Рибарство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Финансиране на малкия и среден бизнес от сектор Рибарство

Райфайзенбанк (България) ЕАД и Националният Гаранционен Фонд (НГФ), дъщерно дружество на Българска банка за развитие, подписаха ново гаранционно споразумение за поделяне на риска по кредити и банкови гаранции за малки и средни предприятия /МСП/. Целта на Гаранционната схема е да подпомогне развитието на българските малки и средни предприятия от сектор Рибарство със стартиращ и съществуващ бизнес с одобрени проекти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г., като се улесни достъпът им до финансиране и се насърчи създаването на нови работни места. В рамките на Гаранционната схема Райфайзенбанк ще финансира при облекчени условия проекти на микро, малки и средни фирми от сектор Рибарство, като максималната гарантирана сума при предоставянето на кредити и/или издаване на контрагаранции по издадени банкови гаранции на група свързани лица е до 1 млн. лева. Максималният срок на гаранцията по кредити може да бъде до 10 години, при контрагаранции по издадени банкови гаранции - до 3 години.