fbpx Финансират проекти в подкрепа на биоразнообразието | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Финансират проекти в подкрепа на биоразнообразието

Финансират проекти в подкрепа на биоразнообразието

До края на месеца (30 юли ) Асоциацията на парковете в България (АПБ) приема предложения за финансиране за подпомагащи биоразнообразието бизнеси (ПББ). Финансирането е в размер до 35 000 лв. на проект, като ще се подкрепят стопански дейности за възстановяване и опазване на ключови природни ресурси в територии в или граничещи с природните паркове “Врачански Балкан” и “Българка”, както и зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от Европейската мрежа Натура 2000.
    
Програмата ще финансира дейности, които опазват и възстановяват биологичното разнообразие, генерират печалба (задължително е да има приложен бизнес план), предоставят стопански услуги в периода 1 септември 2013 г. - 31 януари 2015 г и се извършват на териториите на общините Берковица, Враца, Габрово, Георги Дамяново, Годеч, Трявна, Своге, Чипровци, Чупрене.

Кандидатите трябва да осигурят съфинансиране от 40% от стойността на проекта си. Изплащането на сумите по финансирането и съфинансирането ще става поетапно, според приложения бизнес план.

Проектите може да са свързани например с предоставяне на еко-туристически услуги, свързани с възстановяване на биологичното разнообразие, напр. ботанически градини на открито, центрове за размножаване и наблюдение на редки животни, изграждане на специализирана туристическа инфраструктура в чувствителни територии. Използване на горски ресурси, лечебни растения и недървесни горски продукти.

Кандидатите могат да са юридически лица - земеделски производители, НПО, бизнес организации, местни администрации, но и физически лица (при условие, че се регистрират преди сключване на договора с АПБ).

В раздел "Дейности" на сайта на АПБ - http://bg-parks.net/main.php?act=arhiv&act1=rez&rec=197 са публикувани формулярите и приложенията за кандидатстване, включително списъци с целеви видове и местообитания в териториите, за чието опазване се очаква ПББ да допринесат.