fbpx Финансова възможност за стартиращи бизнеси | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Финансова възможност за стартиращи бизнеси

От първи юни всеки предприемач може да кандидатства с проекта си за нов бизнес на сайта на LAUNCHub (Launch hub) и така, да получи финансиране до 30 000 евро и участие в менторската програма на фонда.

LAUNCHub работи по финансовия инструмент "Entrepreneurship Acceleration and Seed" на европейския фонд JEREMIE и през следващите 4 години ще инвестира 9 млн. евро в около 100 стартиращи компании, предимно от сектора на информационните и комуникационни технологии в България и региона.

Фондът LAUNCHub планира да инвестира по-голямата част от тези 9 милиона евро в екипи или вече стартирали компании с по-напредали проекти и така, кандидатсването за първоначалното финансиране от 30 000 евро за Акселераторската програма, е само първото ниво, което дадена компания трябва да премине, за да получи последващо SEED финансиране (до 200 000 евро). Компаниите, в които LAUNCHub ще инвестира могат да разчитат и на контакт с външни инвеститори, което е самата идея на т.н. “хъб” – обединяващо звено или точка за свързване.

Освен инвестиции, фондът LAUNCHub ще осигурява на екипите и менторска програма, чрез която стартиращите предприемачи да развият идеите си по-бързо, с помощта на професионални съвети и напътствия от над 200 ментора от България и около 1200 от чужбина. LAUNCHub е привлякъл като партньори един от най-успешните акселератори в Европа, Seedcamp, както и Института за предприемачи на Сиско в България. Фондът партнира и с други организации за подкрепа на предприемаческата екосистема в региона, като например споделеното работно пространство betahaus и студентската организация Start it Smart. За международна подкрепа LAUNCHub разчита също и на Mozilla Web FWD и DreamIt Ventures.

Първото кандидатстване за т.н. Акселераторка програма започва през юни тази година, с цел първите реални инвестиции в новите компании да бъдат извършени през септември, когато ще започне и самата програма с гъвкава продължителност средно между 9 и 12 месеца. Такъв тип прозорци за кандидатстване ще бъдат отваряни три пъти годишно.

Идеалните кандидати за програмата на LAUNCHub се очаква да бъдат отдадени екипи от предприемачи, разработващи идея с потенциал за развитие и способни или да представят наличие на прототип, или да дефинират предлагания продукт или услуга.