fbpx Финансовите показатели и заетостта в горския сектор са стабилни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Финансовите показатели и заетостта в горския сектор са стабилни

Финансовите показатели и заетостта в горския сектор са стабилни

Финансовите показатели и заетостта в горския сектор са стабилни. Това заяви заместник-министърът д-р инж. Валентина Маринова при откриване на кръгла маса „Възраждане на индустрията в България, Секторен анализ – Стабилно и конкурентноспособно развитие на браншове „Дървообработване” и „Мебелно производство” в сградата на Конфедерация на независимите синдикати в България. Тя отбеляза, че в момента браншът не в голям възход, но подържа една устойчива линия и с правилна дългосрочна политика ще търпи развитие.

Ресорният зам.-министър посочи, че механизмите на държавата за подпомагане са в две посоки чрез усъвършенстване на нормативната база и чрез възможностите, които предоставя новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Тя отбеляза, че в предишния програмен период браншовете „дървопреработване“ и „дърводобив“ почти не са били допустими за подпомагане. „Включихме тези групи и те вече ще могат да кандидатстват още при отварянето на първите приеми“.

Зам.-министърът изтъкна, че предстои да бъде приета Наредбата за възлагане на дейности, която дава възможност за дългосрочна перспектива на бизнеса. „Направихме и промени в Закона за горите, които са в ползва на бранша. Една от тях е по отношение на нормите, уреждащи ползването на дървесина, което също е в защита на интересите на българските граждани и бизнес. Промяна в Закона за горите пък позволява на всички фирми, регистрирани на територията на дадена община да участват в процедурите за отдаване на дървесина като „местни търговци“.“, допълни ресорният зам.-министър.

„Увеличихме значително площите със сертифицирани горски територии и сме предприели стъпки за продължаване на този процес“. Според нея така бизнесът ще бъде по- конкурентноспособен и ще навлезе на нови пазари.

В отговор на въпрос за дългосрочните договори за отдаване на дървесина, зам.- министър Маринова заяви, че бизнесът има нужда от такъв тип договори, които се обсъждат със всички заинтересовани страни.

Facebook коментари