fbpx Финансовото здраве на бизнеса е в интерес и на всяка банка, и на клиента | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Финансовото здраве на бизнеса е в интерес и на всяка банка, и на клиента

Финансовото здраве на бизнеса е в интерес и на всяка банка, и на клиента

Днес, като че ли банките станаха враг на бизнеса. Вече е цяло геройство да се вземе фирмен кредит. Предоговаряне на условията е равнозначно на борба за вземане на нов кредит. Потфейлите на финансовите институции се затвориха, а лекото им отваряне е съпроводено със сериозно искане за възвръщаемост. Дали взаимното доверие се изгуби, потърсихме мнение от финансовия специалист.

Г-жо Кошинска, как днес малките и средни фирми могат да продължат да работят, след като банките станаха изключително рестриктивни по отношение отпускане на кредити?
- В момента малките и средни фирми работят в една нестабилна икономическа среда, поради което и банките в известен смисъл, са по-рестриктивни при предоставянето на кредити. Рестриктивна кредитна политика не означава обаче спиране или ограничаване на кредитирането, а означава променени и завишени изисквания към кредитоискателите.

Смятате ли, че банките изгубиха много бизнес клиенти, заради новата си кредитна политика?
- В една силно конкурентна среда, каквото е предлагането на банкови услуги, има непрекъсната обмяна на клиенти между банките, т.е. за сметка на клиентите, които се прехвърлят в друга банка на обслужване, в същото време се привличат нови. Така че, прехвърлянето на клиенти от една банка
в друга е естествен пазарен процес, а не загуба.
Що се касае до ПИБ мога да кажа, че ние имаме лоялни клиенти от дълги години, които харесват нивото и качеството на обслужване, както и факта, че винаги се стараем да предложим личен подход при работата с клиента. Клиентите трябва да знаят какво точно искат и да се стремят към обслужването, което очакват, а не да правят компромиси.

Какъв съвет бихте дали за успешно кандидатстване за кредит?
- Успешно кандидатстване за кредит означава кредитоискателят да съобрази кредитното си искане със съвременните икономически условия, т.е. да задържи по-рисковите си инвестиционни намерения за по-благоприятна икономическа среда и да прецизира нуждите си от финансиране на съществуващия бизнес при повишена финансова дисциплина. Освен това кредитоискателят трябва да бъде максимално открит с кредитния инспектор, защото ние и нашите клиенти сме партньори и поради тази причина, за да се предостави най-подходящият кредитен продукт, клиентът трябва да бъде максимално честен и обективен в процеса на договаряне на кредита.

Каква е вашата политика към стари клиенти, които временно влизат в затруднение поради кризата?
- Политиката на ПИБ към клиенти с временни финансови затруднения винаги е била насочена първо към внимателна преоценка и анализ на причините, довели до това състояние. След това преструктуриране на кредитните им задължения, съобразено с възможностите на бизнеса да погасява, дори не е изключено предоставянето на допълнителни свежи оборотни средства. По принцип, възстановяването на финансовото здраве на бизнеса е от взаимен интерес - и на банката, и на клиента.

Кой е “добрият” клиент на банкови услуги днес?
- Добрият клиент е лоялният клиент. Колкото по-дълго се обслужва от една банка и колкото повече банкови продукти ползва, толкова по-добре се познават нуждите му от банковите експерти и толкова по-добри решения може да му бъдат предложени във всяка една ситуация.

Кога смятате, че взаимното доверие между банка и клиент може да се възстанови?
- Известна е сентенцията, че доверието се печели трудно, но може да бъде загубено много бързо. Доверието между банка и клиент е взаимно, гради се дълго и се поддържа на база на коректни и открити отношения, както и на адекватна кооперативност, независимо от обстоятелствата. Чувала съм реплика от наши клиенти, че пред банкер и лекар всичко се споделя.

Facebook коментари