fbpx Фирмената сигурност в България е на ниско ниво | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Фирмената сигурност в България е на ниско ниво

Можем ли да защитим фирмата си от нападение в буквален смисъл? Какво ще стане, ако ни се случи или "точно на нас няма да се случи!". Това го има във филмите, а ние сме странични наблюдатели. Сигурно повечето от нас си мислят така. Фактите обаче са други. Какво трябва да предприемем, за да имаме сигурен гръб? Разговаряме с Боян Боянов, председател на УС на Националната асоциация на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дейност.


Г-н Боянов, сигурността в една фирма е от изключително значение днес, когато почти никой не е застрахован срещу нападения. Какви са начините, освен познатите, за да се засили сигурността във фирмите и институциите у нас? 

- Във връзка с глобалния проблем за човечеството - тероризма, от март 2004 г. в рамките на Националната асоциация на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дейност (НАЛСИЧОД) са разработени материали за недопускане на терористични действия в институции и организации, където има струпване на клиенти и свободен достъп. Става въпрос за учебни програми, адаптирани към служители, работещи в банкови и финансови институции, в търговски вериги, бензиностанции, спедиторски фирми, компании-мобилни оператори, в структури на държавната администрация и др. Тези обучения обаче не се отнасят до служители по охраната, а са предназначени за тези, които работят в операционен салон, за кредитни инспектори, касиери, преброители. Смятаме, че точно тези работни места в съответните обекти са много уязвими при терористични прояви. Програмите целят да обучат хората така, че да могат да реагират адекватно при нападения отвън. При съставянето на програмите е използван световният опит и по-конкретно - европейският, израелският, американският в тази област. Българската практика също не е пренебрегната, като тя се прилага по отношение на идентификацията на лица, на документи, при действия в кризисни ситуации, действия на служителите при вземане на заложници, при нападение в самата банка. Използват се и всички други техники, които се налагат при изменение на обстановката в институцията, като производствена авария, пожар, късо съединение, проблем с техниката.

Какви са специалистите, които водят обучението?
- В Асоциацията по линия на терора работи едно специализирано дружество в тази област, като се използват знанията и опитът на бивши и настоящи служители на МВР. Лекторите притежават съответната професионална и научна квалификация - европейско и световно законодателство, специализация по корпоративна сигурност, антитерористпрограм, пожарна и аварийна безопасност, специална психологическа тематика, долекарска помощ. Обучението продължава 12 учебни часа. То може да е еднодневно, да бъде организирано като семинар и се провежда в отделна база. Дните на занятията се избират от съответната фирма или организация. Лекциите и практическите часове са придружени от презентационен и филмов материал. Заедно с това обучение, в чисто професионална насока се дават и граждански съвети, защото голяма част от хората нямат достатъчна подготовка по тематиката.

С какви ситуации могат да се справят служителите, преминали през обучението?
- Подготвяме хората да реагират в случай на вземане на заложници в банка, например. Разказва им се подробно за Стокхолмския синдром (когато жертвата започва да изпитва симпатии към нападателя). Правят се и превантивни мероприятия - идентификация на лица и на документи. Само на базата на тези знания от това кратко обучение кредитни инспектори успяха да установят неистински документи, т.е. занятията целят да се заостри вниманието на хората, които приемат документация, например. Идеята е по никакъв начин да не се стресира екипът, който работи в съответната институция, а на основата на тези знания служителите да са достатъчно адаптивни и адекватни в случай на такъв терористичен акт. 

Заедно с теорията и практиката, по време на инструктивните занятия са включени допълнителни часове. Те са финалът на това обучение и се водят от психолози. Разиграват се различни ситуативни игри и се попълват тестове. При единия от тестовете обучаемият може да си направи оценка как би реагирал в момента в такава критична ситуация. По точкова система се определят какви знания и умения е придобил съответният обучаем.
Има възможност управителят, включил част от екипа си в обучението, да проследи ефекта от занятията преди те да са приключили. За тази цел се сформира екип от 25 служители на фирмата и се проверява как те действат в реална ситуация.

Какъв е най-ефективният начин една фирма да осигури своята сигурност днес?
- На пазара вече има много специализирани дружества. Едните са добри в осигуряване на жива охрана, други - при охрана със сигнално-охранителна техника, респективно мониторинг и реагиране на място, трети са специалисти при инкасиране на парични суми, четвърти - при съхранение на тези суми, пети - в това число влиза и Асоциацията, предоставят консултантски услуги по отношение на фирмената сигурност. 

За съжаление България е на много ниско ниво по отношение на фирмената сигурност. Собствениците разчитат само на един или на няколко бивши служители на полицията, които нямат физическа възможност и научна подготовка, за да са наистина ефективни.
Асоциацията разполага с тест, разработен от психолози. Той се казва "тест за лоялност" и е съставен от над 600 въпроса, които след това се обработват от компютър. В 99% от случаите тестът "хваща" служителите, които по един или друг начин имат намерение да работят не по правилата на съответната организация. Това е детекторът на лъжата, само че на хартиен носител. Ако съответната фирма пожелае, бихме могли да я консултираме и каква охранителна техника да си закупи.