fbpx Фирмите имат затруднения при кандидатстването за подкрепа по т.нар. ковид-мерки | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Фирмите имат затруднения при кандидатстването за подкрепа по т.нар. ковид-мерки

Българската търговско-промишлена палата проведе експресно проучване в периода 15-19 февруари 2021г. относно оценка на икономическите мерки, предприети от правителството за справяне с негативните последици от пандемията от COVID-19. В проучването взеха участие над 210 компании и браншови организации.

Според допитването основната мярка, по която са кандидатствали фирмите, е подкрепа на микро и малки предприятия от 3000 до 10 000 лв., посочват 54% от респондентите. Това е логично предвид и най-големия дял, заеман от фирмите в тези две категории, които наброяват над 414 хил. предприятия (389 хил. – микро и 25 хил. малки компании). Според справката на Министерство на икономиката към 12.02.2021г. по програмата са кандидатствали 27 623 фирми, от които са одобрени за финансиране 23 484, или това прави 5,67% от компаниите, които са потенциални кандидати по тази мярка.

17% от анкетираните посочват, че са кандидатствали по мярката за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки  - между 10% и 20% от месечния оборот, а 14% по мярката за подкрепа на средни предприятия.

По отношение на мерките за запазване на заетостта: 32% от анкетираните отбелязват, че са кандидатствали по мярката 60/40,  9% по мярката 80/20 и 6% по мярката 24 лв./ден на служител за затворените предприятия.

Немалка част от отговорилите на проучването посочват, че не са кандидатствали по никоя мярка, като причините за това са различни, в т.ч. и неприложимост на нито една от мерките за конкретната фирма.

Едва 4% от бизнесите отбелязват, че са одобрени по някоя от мерките в рамките на седмица. 

Най-често одобрението става за повече от месец, като най-дългият период за одобрение е 10 месеца. 7% от компаниите отбелязват, че не са одобрени, а при 31% одобрението е ставало в рамките на месец.

По отношение на получаването на средствата след одобрението по конкретна мярка за подпомагане на фирмите, най-често средствата се получават в рамките на 2 седмици или месец. В свободните си отговори, предприятията посочват, че получаването на средствата става и в рамките 2-3 месеца. Не липсват и случаи, в които времето за получаване на средствата след одобрение се увеличава значително – между 7 и 9 месеца. За съжаление, някои фирми все още чакат, а такова забавяне е недопустимо за една европейска администрация.