fbpx Фирмите предпочитат контакт "лице в лице" | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Фирмите предпочитат контакт "лице в лице"

Въпреки че голямата част от българските фирми (73%) казват, че установяването на контакти лице в лице ще продължи да бъде най-добрият начин за откриване на нови клиенти през следващите две или три години, все повече от тях вземат предвид и нарастващата важност на социалните бизнес медии в новия бизнес микс (38% понастоящем, при 31% в предишните три години). Най-новото проучване на глобалния доставчик на офис решения Регус, в което са взели участие над 16 000 висши бизнес мениджъри в цял свят, отчита развитието на този "многоканален подход" към новото бизнес поколение.
60% от българските респонденти заявяват, че рекламирането онлайн е един от главните канали за откриване на нови клиенти през следващите три години. На наемането на персонал за продажби с широки контакти (42%) и посещаването на търговски изложения (44%) също се гледа като на важни инструменти за набиране на бъдещи клиенти.
В глобален план, 71% от служителите в малки бизнес предприятия смятат, че установяването на контакти лице в лице ще бъде от основно значение за набиране на клиенти през следващите три години, в сравнение с 61% от работещите в големи предприятия. Традиционната реклама, директният маркетинг и телемаркетингът печелят по-малко последователи.