fbpx Фирмите в България смятат, че стандартите са важни за тяхната дейност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Фирмите в България смятат, че стандартите са важни за тяхната дейност

Проведено изследване сред организации и фирми в цялата страна показа, че бизнесът като цяло има положително отношение към стандартите и тяхното прилагане. Фирмите и организациите, които не членуват в Българският институт за стандартизация (БИС), не са добре запознати с конкретните му дейности и услуги, но близо 40% от тях заявяват готовност да потърсят повече информация. Около една трета от тях са склонни да станат членове на института, което означава, че БИС има добър потенциал, който би могъл да реализира. Според експертите обаче трябва да се преодолее информационния вакуум относно дейностите и предоставяните от БИС услуги и конкретните ползи от тях.

Изследването показва още, че предприятията и фирмите в България са на мнение, че стандартите са важни за тяхната дейност. След като са набавили необходимата информация за стандартите, членовете (92,8%) ги закупуват от БИС. Голяма част от нечленуващите в БИС (39,9%) обаче заявяват, че ги купуват от други органи за стандартизация или са посочили графата „други”, без това да е уточнено. Прави впечатление, че около една трета от представителите на по-малките фирми не са наясно откъде да закупят стандартите, които ги интересуват.
Проведеното изследване показва, че фирмите с над 50 човека в по-голяма степен смятат, че прилагането на стандарти е изключително важно за тяхната дейност – на това мнение са 65,1%, докато сред по-малките фирми това твърдение споделят 45,9%. По-големите фирми показват и по-добри познания, като 62% заявяват, че познават добре стандартите, които се прилагат в тяхната област, срещу 48,6% сред фирмите с под 50 човека. Изискванията за качество също са по-добре познати на по-големите фирми – 82,9%, а от по-малките фирми 73% заявяват, че ги познават добре.