Физическо или психологическо маркетингово позициониране

При появата на всеки нов обект, човешкият мозък го разпознава и веднага го класифицира в най-подходящата категория на базата на неговия опит и спомени. (продължение от www.tbmagazine.net/statia/fizichesko-ili-psihologichesko-marketingovo-pozicionirane.html-0)

Facebook comments