fbpx Физическо или психологическо маркетингово позициониране | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Физическо или психологическо маркетингово позициониране

Физическо или психологическо маркетингово позициониране

Основното различие между физическото и психологическото позициониране е стратегията зад посланията. (продължение от www.tbmagazine.net/statia/fizichesko-ili-psihologichesko-marketingovo-pozicionirane.html). 

Установено е, че на някои хора по-силно въздействат апелите, съдържащи физически характеристики, докато други са по-силно привлечени от концепцията и представата за продукта. Други разлики се откриват и по отношение на това, какъв е дизайнът на посланието и как то е поднесено. Физическото позициониране най-често включва повече графични образи в рекламите, за да покаже и наблегне на физическите характеристики. Докато психологическото позициониране може да включва повече текст или диалог между хора, които изграждат представа как продуктът може да подобри живота на потребителите.

И физическото и психологическото позициониране са полезни и ползотворни за бизнеса и тяхното приложение зависи от материалните характеристики на продукта и от идеите на маркетолозите.

За материалните продукти като ръчна чанта, е най-подходящо физическото позициониране, защото основно физическите атрибути я отличават от конкурентите й. За нематериалните продукти като съхранението и обработката на информация е по-подходящо психологическото позициониране, тъй като повечето услуги от една категория изглеждат еднакви или подобни на потребителите. Важно е какви техни характеристики ще изтъкнем, за да ги диференцираме. Именно заради нематериалния им характер, дори и при брандираните чисти услуги (тези, които не включват и материален продукт в себе си), не можем да използваме физическо позициониране. При някои продукти, които имат и материални и нематериални характеристики, като например компютрите и мобилните телефони, са подходящи и двете стратегии. При такива продукти обикновено има водещ материален продукт, подкрепен от услуга или обратното и това ни дава възможност те да бъдат и физически и психологически позиционирани. 

Намиране/създаване на позиция на бранд в съзнанието на потребителите

За да се осъществи позиционирането се вземат предвид:
• Позициите на конкурентните брандове.
• Асоциациите в съзнанието на потребителите към нашия бранд и към конкурентите.

Позиционирането никога не се осъществява само чрез психологическите или само чрез физическите характеристики на продукта. То винаги е базирано на някакви изглеждащи достоверни физически аспекти на продукта или на резултати от използването му. Тази материалност бива усилена или пречупена през сетивата, а оттам и през когнитивната обработка на данните за продукта. Същото важи и за всички конкуренти, които потребителите вземат предвид. По този начин физическото позициониране дава единствено възможността да се изгради желан имидж в съзнанието на потребителите чрез материалните характеристики на продукта. Тоест физическото позициониране е условие за осъществяване на истинското, което се случва в съзнанието на потребителите. Това е и позициониране в маркетинговия смисъл на термина.

Позиционирането на един бранд се изгражда от самия него (компанията производител), но и от неговите пазарни конкуренти. Позиционирането на бранда е резултат както от позиционните усилия на компанията, така и от усилията на всички останали брандове-конкуренти, тъй като всеки изгражда своята позиция на фона на позициите на вече установените брандове в съзнанието на потребителите. Съответно всеки бранд се позиционира и чрез позиционирането на неговите конкуренти. Така работи човешкото съзнание.

следва трета част 

Facebook коментари