Големите интернет престъпления - помислихте ли за защита на компютъра си?

Представете си, че сега докато четете тези редове в он-лайн пространството, компютърът ви се „заразява” и...последтвията могат да бъдат страшни. Толкова сме свикнали с интернет, че живота и бизнеса вече са немислими без него. Но колкото повече се развива това пространство, толкова по-благоприятна почва за развитие на престъпността се създава. Социалните мрежи са най-достъпни за подобни инвазии. В годишния си докладът Cisco прави обзор на тенденциите и заплахите, наблюдавани през 2009 г.

Facebook comments