fbpx Грешки на позиционирането и репозиционирането | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Грешки на позиционирането и репозиционирането

Грешки на позиционирането и репозициониранетоНерядко компаниите допускат грешки в старанието си да открият и да заемат оптималната за своите продукти и брандове позиция. Някои от често допусканите грешки са: 

Подценено позициониране: Някои фирми установяват, че купувачите имат само бегла представа за техния бранд и не виждат нищо особено в него.

Надценено позициониране: Купувачите може да имат доста тясна представа за даден бранд. Така например клиентът може да мисли, че най-евтините диамантени пръстени в Tiffany струват $ 5 000, а в действителност те струват $ 900.

Неясно позициониране: Купувачите могат да имат смътна и неясна представа за бранда вследствие на твърде многото претенции на компанията и честите й опити за репозициониране.

Неподходящо позициониране: В този случай компанията рекламира дадено качество на свой продукт, което не е важно за потребителите или слабо ги интересува.

Съмнително позициониране: Клиентите могат да не вярват в претенциите за позициониране на даден бранд предвид характеристиките на продукта, неговата цена или имиджа на компанията производител.

За да се репозиционира продукт или бранд се изисква смелост. Но промяната на характеристиките на продукта, целевия пазар или на имиджа на продукта не е достатъчна. За да бъде успешно действието всички направени промени трябва да бъдат значими за потенциалните потребители на продукта и да увеличават стойността на продукта в тяхното съзнание.

Facebook коментари