fbpx Groupe Renault групира в четири бизнес единици: Renault, Dacia, Alpine и „Нова мобилност“ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Groupe Renault групира в четири бизнес единици: Renault, Dacia, Alpine и „Нова мобилност“

Водеща снимка
Да

Groupe Renault групира в четири бизнес единици: Renault, Dacia, Alpine и „Нова мобилност“

Groupe Renault обявява план за развитие на своята организация около марките си, като ги групира в четири основни бизнес единици: Renault, Dacia, Alpine и „Нова мобилност“. Целта на това разделение е да се даде автономна организация на всяка бизнес единица.

Този проект цели да създаде по-опростена и ориентирана към резултатите организация, като същевременно укрепва сплотеността, мотивацията и чувството за принадлежност на екипите, към марките, в които са групирани.

Организацията на функциите също ще бъде преразгледана.

„Компанията трябва да промени своята стратегия и да премине от търсене на обем към търсене на стойност и рентабилност. Организацията около четири силни марки и големи междуфункционални екипи ще даде възможност да се работи по по-опростен, по-ориентиран към пазарите и клиентите начин, с екипен дух, за да се търси възможно най-добрия резултат. Това е съществен лост за възстановяването на компанията", каза Лука де Мео, изпълнителен директор на Groupe Renault.

Като част от този проект, координацията около създаването, организацията и изпълнението на тези нови бизнес единици ще бъде водена от:

  • Лука де Мео, изпълнителен директор на Groupe Renault, за Renault,
  • Дени Ле Вот, изпълнителен вицепрезидент, региони, продажби и маркетинг на Groupe Renault, за Dacia,
  • Сирил Абитбул, управляващ директор на Renault Sport Racing, за Alpine,
  • Клотилд Делбо, заместник главен изпълнителен директор и финансов директор на Groupe Renault, за „Нова мобилност“.

 

Веднага след като бъде достатъчно завършен, този план за организационно развитие ще бъде споделен с представителните органи на служителите.