fbpx Губим от потенциала за търговия с трети страни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Губим от потенциала за търговия с трети страни

Губим от потенциала за търговия с трети страни

По данни на статистиката от НСИ за периода януари - май 2014 г. износът на България за ЕС се е повишил с 1.2% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 10.3 млрд. лв. Вносът съответно е нарастнал с 3.5% и възлиза на стойност 12.3 млрд. лева. След анализ на данните за вноса и износа на България за трети страни икономисти от БТПП коментират, че през първите шест месеца на 2014 г. търговията ни с държавите от тази група значително е намаляла.

Според статистиката за периода януари - юни 2014 г. износът ни за трети страни се е понижил с 12.1% спрямо същия на 2013г. и е в размер на 7.5 млрд. лв. Вносът е намалял с 6.0% и е на стойност 9.4 млрд. лева.

Според мнението на представители на бизнеса съществува неизползван потенциал между търговските отношения на правителствено ниво между България и бързо растящите пазари от Азия, Близкия Изток и Африка. Вносът и износът на страната ни за трети страни е резерв, който трябва да бъде активиран чрез повишаване на активността към тези пазари. Необходимо е държавните институции и ведомства, отговорни за търговско-икономическите отношения с тези страни, по-интензивно да насочат вниманието си върху тези държави чрез включването им в своите програми. 

Според членовете на БТПП пазари като Обединените арабски емирства, Оман, Саудитска Арабия, Катар, Иран, Ирак, Алжир, Тунис, Пакистан, Армения, Туркменистан и Монголия са страни,  в които изключително важна е ролята на държавата да насърчава и подпомага двустранните търговски отношения. 

Facebook коментари