fbpx “GUERRILLA MARKETING” Психологията на Интернет маркетинга | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

“GUERRILLA MARKETING” Психологията на Интернет маркетинга

“GUERRILLA MARKETING” Психологията на Интернет маркетинга

Guerrila мениджърите знаят, че интернет не променя отговора на въпроса “Защо хората купуват?”, а само “Как те купуват?”. Хората купуват заради чувствата и желанията си. Тази психология е валидна и за интернет маркетинга. Интернет, като най-голямата и най-бързо развиващата се медиа за директен маркетинг и брендинг, за първи път в историята ни предоставя интерактивна възможност за представяне на нашите продукти и услуги. Нашите потенциални клиенти могат да получат цялата необходима информация по тяхно желание и след това да поръчат мигновено исканият от тях продукт или услуга. Хората, които са в интернет, не са “нови”. Това са хората, които притежават желанията, които винаги са имали. Рекламните медии се променят. Ефективната реклама не се променя, защото тя се базира на познанието за човешката природа. Първият принцип на рекламата е, че себичността и егоизмът са присъщи на нашите потенциални клиенти. Те си задават въпроса “Какво ми носи това на мен?” за всичко. Това е първият въпрос, на който трябва да отговорите и с вашия уеб сайт. Той трябва да казва и да показва на вашите посетители какво им носи.
В този брой ще разгледаме два от аспектите на човешката природа, които имат най-голямо влияние при интернет маркетинга. В следващия брой ще продължим с другите два основни.

Любознателността е силна мотивация
Хората се страхуват да пропуснат нещо съществено. Те са любознателни да научат тайните. Затова рекламите на повечето информационни продукти съдържат думата “тайна”. Можете да се възползвате от преимуществото на този фактор от човешката природа, като предоставите резултатите, които се постигат с вашия информационен продукт, но без изрично да споменавате какъв е той. Например можете да кажете, че съществуват три тайни за... (цитирайте ползата от вашия продукт), без да казвате какви са те. По този начин вие мотивирате посетителите да научат повече за вашия продукт и да го поръчат.
Ако обаче включите и думата “БЕЗПЛАТНО”, тогава любознателността на вашите посетители ще бъде основата за генериране на трафик към вашия уеб сайт, аутореспондери, или Е-зона. В една от моите статии, озаглавена “Как да увеличите вашите продажби с интернет маркетинг?”, включих следното изречение: “Ако желаете да получите безплатно списъкa със стоте маркетинг средства на “Guerrilla Marketing” в интернет, изпратете празен е-майл до аутореспондер: 100Internet@sendfree.com Резултатът бе наистина впечатляващ!

Но използването на думата “БЕЗПЛАТНО” без да се разбира стойността на това, което се получава безплатно е опасно. Предоставяйки нещо безплатно без да бъде обяснена действителната му стойност не носи полза. Целта не е само да се привлекат повече посетители, а крайната цел е да продадете повече стоки и услуги на тези посетители. Клод Хопкинс, в своята книга “Научната реклама”, пише (дори в онези времена), че не трябва да предоставяте мостра на вашия продукт без да сте разказали вашата история за създаването на този продукт, без действително да сте имали шанса да покажете стойността на вашата оферта. Покажете на вашия посетител първо действителната стойност на това, което той ще получи безплатно. След това му кажете защо му го предоставяте безплатно. Кажете му, че му предоставяте възможността да го използва безплатно, за да удовлетворите неговата любознателност и че очаквате той да се върне отново за още. Крайната цел е реализиране
на повече продажби.

Желание за закупуване на продукт със значима стойност на най-изгодна цена
Хората желаят най-доброто, но те искат да са убедени, че го получават на на-изгодната цена. Никой не би искал да се чувства като човек, който е платил твърде много за нищо. Така че трябва да им дадете впечатляваща за тях стойност на най-изгодна цена. Например при маркетинга на вашия информационен продукт, можете да обясните колко време сте инвестирали, за да го създадете, колко хора от вашия екип са посветили своето време на този проект, какъв обем информация е обработен, колко инвестиции сте направили, за да създадете този продукт. Така например, когато създавахме съдържанието на страницата в интернет за маркетинрането на доклада с резултатите от “Национално проучване на използването на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) сред малкия и средния бизнес в България” подчертахме, че докладът съдържа 154 страници, изпълнени с над 160 графики, 60 таблици и предоставя отговорите на 86 въпроса в областта на компютърния хардуер, LAN/WAN, софтуер, интернет и ИТ услуги. Обърнахме внимание
на следните факти:

1. Целевата група за проучването е съставена от 1 680 фирми, подбрани от предварителна селекция на 5 000 малки и средни предприятия, чиито профил отговаря на изискванията на изследването.
2. Фирмите-респонденти са с различен предмет на дейност: производители от различни типове индустрии; дистрибуция и логистика; услуги и др.
3. Само за събирането на данните за проучването, чрез провеждане на лични интервютата са инвестирани над 850 часа на 17 консултанти.
4. Проектът постигна 427 респондента от малкия и средния бизнес от цялата страна. Това е първото национално проучване в България от такъв мащаб.

Можете да предоставите и специална отстъпка за всеки, който изпрати запитване по е-мейл до определен срок или попълни специална форма. След като потенциалният клиент бъде запознат със стойността на информацията, предоставена чрез информацията за продукта, той ще бъде щастлив да закупи жизнено необходимата му информация на изключително изгодна цена.

Важно!

За всички читатели на сп. “твоят Бизнес”, които проявяват интерес към интензивните 4, 8 и 12 седмични програми за обучение чрез Интернет по американската система “GUERRILLA MARKETING има
10% отстъпка от цената на обученията, ако се регистрирате до 1 септември 2008 г.
Повече информация за обученията, програмите,
въпроси и отговори, цена и онлайн регистрация, може
да получите на адрес: www.jnn-marketing.com/GM.htm

 

Facebook коментари