Хедхънтинг или как да набавим липсващите ключови кадри за успеха на нашия бизнес

етикети: 

В борбата за таланти през последните години се включват и нови играчи - международни компании за активен подбор.

Най-силен е фокусът към динамичните и критични сектори на пазара на труда
селското стопанство, туризма, здравеопазването и балнеолечението, пазара на недвижими имоти, строителството и съпътстващите производства, търговията, ИТ и телекомуникациите, новите технологии, логистиката, индустриалните паркове и други. Отворения за българи Европейски пазар, както и директното навлизане на чужди работодатели на трудовия пазар у нас са фактори за засилената конкуренция сред предлагащите услуги по подбор. Регулярни проучвания и анализи дават повод за размисъл и изграждане на стратегии, както на мениджмънта на дадена компания, така и на хората, които искат да се реализират на средно и висше ръководно ниво или като ключови професионалисти.
Силно развитата международна мрежа, интернационални и трансгранични проекти при търсене на ключови кадри и изгряващи звезди ни дават възможност да срещаме, да се запознаваме и поддържаме връзка с много квалифицирани кадри, които са получили образованието си в чужбина, набрали са безценен опит и сега търсят реализация в България.

От общия брой на свободните позиции едва 2 % са обяви за мениджъри, катоинтересът към тях идва предимно от чужди компании
Много често работата в международна среда, ясната визия за прилагане на придобитите знания и умения в комбинация с дълбоки познания в областта и работата с хора са по-ценни от образованието и допълнителните квалификации. Изискването за отлично владеене на чужд език, стабилен и успешен професионален опит, добри комуникативни и организационни умения правят намирането на такива хора още по-трудно. Това често се превръща в сериозен проблем за бизнеса и решението му може да се търси чрез избор на компания за активен подбор на персонал -
хедхънтинг (директен подбор). При търсенето на проектови ръководители за големите инвестиционни компании у нас, основно изискване е опит от многомилионни обекти, а такива у нас доскоро нямаше. Ние се свързваме с българи, които вече са натрупали и продължават да трупат опит от такива проекти в Европа, Америка, Африка и Австралия и ги каним да поемат едно ново предизвикателство, този път у нас, и това се оказва едно добро решение за двете страни, показва опитът в Антал Интернешънъл.

Талантите, макар и не винаги обявени на пазара на труда, са сред нас
Връщането на бейби бумърите и интернационалните кадри у нас ще допринесе за навлизането на качествено европейско, американско и друго образование и безценен опит в бизнес отношенията у нас. Високите стандарти ще станат стандартите на професионализма при работа с най-ценния капитал за всяка компания - хората. Те са двигателя на всеки бизнес - когато две компании взаимодействат, хората са тези, които реализират проектите. Намирането на подходящи (не най-добрите на пазара) кадри за една компания е нещо повече от работа с хора, тези, които по-късно ще се доказват и приспособяват към културата на компанията, персонала, клиентите и потребителите.

За контакти
Апекс Консулт – Антал Интернешънъл
тeл.: 02/ 952 36 60, 02/ 983 11 60
www.antal.com

Facebook comments