fbpx Huawei Technologies предлага продуктите си на българския пазар | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Huawei Technologies предлага продуктите си на българския пазар

Водещият световен производител Huawei Technologies (Китай) стъпва сериозно на комуникационния пазар в България. След сделката с БТК за изграждане на третата GSM мрежа в страната, компанията предлага продукти и решения в областта на мобилните комуникации, следващото поколение мрежи (NGN), мрежи за достъп (Access Networks), комутация (Switching), оптичен пренос, пренос на данни (Data Communications) и
др.


Продукти на компанията в областта на преноса на данни (data communications ще бъдат разпространявани от българската фирма "Игъл Инженеринг" на базата на агентски договор между Huawei Technologies и структурата от фирми около "Игъл Инженеринг". Вече има на склад и първите комутатори и маршрутизатори.

 


"ИГЪЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД доставя висококачествено обурудване и съвременни решения от реномирани производители в областта на информационните и комуникационните технологии, изгражда локални и отдалечени мрежи, осъществява цялостна системна интеграция и персонално обслужване. Експертите от фирмата изграждат специализирани решения и осъществяват системна интеграция за оптимално задоволяване на потребностите и изискванията на клиентите. Предоставят консултации и предлагат обучение и услуги по поддържането и развитието на информационни
и комуникационни системи.

Ще започнем да предлагаме продукти на пазара на комуникационни решения, монополно владян до момента у нас от производители като Cisco Systems", обяви Орлин Шопов, управител на "Игъл Инженеринг" ООД. "Предлаганите решения конкурират успешно
системите на световните производители в цялата гама от продукти", допълни той. Huawei Technologies се нарежда на трето място в световния пазар на комуникационни решения (след компании като Cisco Systems и Juniper) с изключително висок темп на растеж. През миналата година оборотът на компанията надхвърли 5 млрд. долара. Над 24 хил. високо-квалифицирани служители работят в близо 50 клона и съвместни предприятия на компанията в целия свят - Европа, САЩ, Южна Америка, Африка, Близкия Изток, Индия, Азия.
"Със стъпването на Huawei на нашия пазар постепенно ще станем свидетели на реална конвергенция между телеком пазара и сегмента за пренос на данни", коментира още Орлин Шопов.

В момента сме свидетели на съществени технологични промени в БТК, която спечели третия GSM лиценз и до края на март се очаква да приключи изграждането на мрежата.

Участието на Huawei в този проект е наистина сериозно - компанията е доставчик на оборудването за инфраструктурата, а решенията, които се използват за изграждането й, позволяват лесно преминаване към осигуряване на услуги от трето поколение. По прогнози на Орлин Шопов, предоставянето им може да бъде обезпечено технически през 2005 г. Устройства с марката на Huawei Technologies вероятно ще бъдат използвани и за довършването на цифровизацията на БТК и поетапното мащабно преминаване към IP телефония.
Големият проект в бившия държавен телеком предполага развитие на структурата на Huawei Technologies и изграждане на структура от системни интегратори и риселъри у нас. "Основен клиент за "Игъл Инженеринг" се надяваме да бъдат новите телекоми, операторите за пренос на данни, доставчиците на услуги, интернет доставчиците и кабелните оператори", обясни Орлин Шопов. "Очакваме да привлечем също големи корпоративни клиенти като банки и други компании от финансовия сектор".

Орлин Шопов, управител на "Игъл Инженеринг":

Кратки срокове
на поръчките

Г-н Шопов, как най-бързо смятате да наложите марката Huawei Technologies на нашия пазар?
- Очакваме проектът в БТК да ни даде сериозен начален тласък. Глобални клиенти като телекомите във Великобритания, Бразилия, Мексико, Египет, Корея, Сингапур, Тайланд, Япония, Австралия, Русия, Малайзия са много сериозни референции. Съзнаваме, че имаме доста да поработим върху налагането на марката на нашия пазар. Процесът едва ли ще продължи по-малко от няколко месеца - до една година. През това време ще приключи проектът по изграждане мрежата на третия GSM оператор, което ще бъде една много сериозна референция за Huawei Technologies. Известно е съществуването на съв-местното предприятие между Huawei и 3Com, чиито продукти се разпространяват от 3Com. В ход е обновяване на продуктовата линия на 3Com, като вече се появиха модулни комутатори от високо ниво и маршрутизатори, произведени от съвместното предприятие.
При това положение няма ли да бъдете в ситуация да се конкурирате сами със съвмес-тното си предприятие?
- Не, защото продуктите са различни и са ориентирани към различни сегменти. Тези на Huawei-3Com се разпространяват от структурите на 3Com, докато ние разпрос-траняваме само продуктите на Huawei, които са преди всичко проектно-ориентирани.
Какво е конкурентното предимство на Huawei?
- Въпреки че решенията са от доста висок клас, те не са сложни. Разбира се, необходимо е да бъдат конфигурирани от експерти, които могат да бъдат обучени лесно за целта. Като конкурентно предимство бих определил и кратките срокове, в които сме в състояние да доставим заявения продукт. Тъй като логистичният център на Huawei за Европа е в Холандия, смятаме, че можем да изпълним всяка поръчка в кратки срокове, както и продуктите да бъдат модифицирани по желание на клиента за целите на специфични проекти.