Hyundai ще доставя електроавтомобили в Европа

Hyundai подписа с четири северноевропейски държави меморандум за сътрудничество, съгласно който ще осигури изпитателна флотилия от електромобили с горивни клетки (Fuel Cell Electric Vehicles или FCEV) за местните пазари, утвръждавайки позициите си на един от лидерите в разработката на еко-технологии.
В северна Европа доставката на FCEV и изграждането на станции за зареждането им се осъществява от агенцията „The Scandinavian Hydrogen Highway Partnership (SHHP)”, която работи в тясно сътрудничество с подобни структури в Норвегия, Швеция, Дания и Исландия.
Електромобилите с горивни клетки са част от широкомащабната програма на Hyundai Motor Group за издигането на компанията до позицията на световен лидер по еко-технологии сред автомобилостроителите. В рамките на своята инициатива Blue Drive, Hyundai създаде широк спектър от екологични продукти и технологии, включително хибридни автомобили и електромобила BlueOn.

Facebook comments