fbpx И консумацията на бира е била по-малка през 2011 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

И консумацията на бира е била по-малка през 2011 г.

Затварянето на много обекти в сектора ХоРеКа, намалелите продажби в заведенията и в курортните центрове, масовото навлизане на евтини собствени марки на търговските вериги и пакетите „all inclusive” са едни от причините за намаляване на консумацията на бира у нас. През 2011 г. членуващите в съюза на пивоварите в България са реализирали 4 840 000 хектолитра бира, което се доближава до количествата от 2006 г. Цифрите сочат, че пазарът все още не се е възстановил от последствията на икономическата криза. Продължава преориентирането на консуматорите към продажби на бира за вкъщи и пиво от по-ниския ценови сегмент.

Най-ясно тази тенденция се вижда при анализа на пазара по видове опаковки. Продължава да нараства делът на продажбите в РЕТ бутилки, който вече е 57%, за сметка на реализацията на бира в стъклени бутилки – 32%, където има 5% спад в сравнение с 2010 г. Продажбите в кенове са 5%, а в кегове – 6%. Според анализаторите пазарът е силно повлиян от поредното „свиване” на бюджетите на домакинствата и потребителските нагласи в следствие съобщенията за нова рецесия.