Идете на интервюто за работа с подготвени въпроси

Нова година - нов късмет! Може би сега ви предстои да се явите на интервюто, което ще бъде фатално, за да постъпите на работа. Това че отивате на интервю за работа обаче, въобще не означава, че надявайки се да ви харесат, трябва да гледате стреснато интервюиращия, да примигвате плахо и да кимате разбиращо при всяко негово изказване. Интервюто дава поле за изява и на вас, самите. Към края на събеседването, след като представителят на фирмата е изложил каква ще е работата и какви умения търси фирмата у бъдещия си служител, идва ред на вас да зададе своите въпроси.

Facebook comments