fbpx Идва „хибриден“ модел на работа и може би края на 8-часовия работен ден | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Идва „хибриден“ модел на работа и може би края на 8-часовия работен ден

„Светът на работата никога няма да се върне към “нормалното“, което познавахме преди да настъпи пандемията. Внезапната и драматична промяна в начина на работа ускори нововъзникващите тенденции като гъвкаво работно време, нуждата от високо ниво на емоционална интелигентност при лидерите и преквалификация, до такава степен, че те вече са фундамент за успешното развитие на компаниите“, казва Ален Дехейз, главен изпълнителен директор на Adecco Group.

В специално изследване Adecco Group се вижда, че  очакванията на служителите вече са в разрез с утвърдените процеси на пазара на труда. Работният свят е готов за нов „хибриден“ модел на работа, като за  три четвърти (74%) от анкетираните служители, комбинацията от офис и дистанционна работа е най-добрият начин занапред.
Според тях най-оптималният модел на работа е за прекарване на половината от времето в офиса (51%), а другата половина на отдалечено работно място (49%). С този модел са съгласни и топ мениджърите в компаниите, като почти осем от десет (77%) от тях заявяват, че компаниите им ще получат предимство като се адаптират към новите работни процеси, които пандемията Covid-19 налага.

Друг интересен извод сигнализира за края на фиксирания 8-часов работен ден и 40-часовата работна седмица. Според анкетираните (69%) постигането на поставените цели, а не работното време трябва да бъде основният фактор за тяхната оценка. Голяма част от топ мениджмънта на компаниите (74%) също е съгласен, че продължителността на работната седмица трябва да се преразгледа.

Изолацията по време на пандемията показа още, че е нужен нов набор от лидерски умения, които ще останат  изключително важни за съвременното лидерство и занапред. Емоционалната интелигентност се очертава като определяща черта на днешния успешен мениджър, като пандемията извади на преден план и важността на меките умения (soft skills) при лидерите на компаниите.

Подобно на желанието за по-добра адаптивност към новите работни процеси, изводите от проучването показват и „универсален „апетит“ за масово усъвършенстване. Шест от десет анкетирани казват, че дигиталните им умения са се подобрили по време на изолацията, докато други две трети (69%) търсят допълнително усъвършенстване на познанията и уменията си. Някои от тези умения включват дистанционното управление на хора (65%), меките умения (soft skills) (63%) и креативното мислене (55%). Това ускорено придобиване на нови умения по време на пандемията е оценено като много позитивен знак.

Компаниите бяха изправени пред предизвикателството да подкрепят служителите си по време на кризата и в резултат на това доверието в корпорациите се е увеличило.  88% от анкетираните казват, че техният работодател отговаря или надвишава очакванията им за адаптиране към предизвикателствата на пандемията. Но с това засилено доверие, идват и повишени очаквания. Докато бъдещето на труда е колективна отговорност, 80% от служителите смятат, че техният работодател е отговорен за осигуряването на по-добър режим на работа след преразглеждане и възстановяване на нормите, в сравнение със 73%, които казват, че правителството е отговорно. 72% са съгласни, че това е индивидуална отговорност, а 63% вярват, че е в ръцете на профсъюзите.