Икономиките се възстановяват, но рисковете за бизнеса остават

Политическата и икономическата среда в световен мащаб и в страната ни все още е достатъчно несигурна, въпреки наблюдаваните редица признаци за възстановяване. Това продължава да поставя необходимостта от управлението на рисковете в центъра на дейността на компаниите. Това е един от основните изводи от организираната от Кофас втора за България конференция по управление на кредитния риск.

Борислав Тодоров, мениджър бизнес развитие на Кофас, посочи, че силата на купувачите в съвременния бизнес е все по-голяма, което налага използването на отсрочени плащания. Предвид всичко това, компаниите ще имат все по-голяма нужда от решения, чрез които да се застраховат от рисковете от неплащане и така да осигурят възможностите си за растеж.

Анализаторът Георги Ангелов отбеляза, че настоящата ситуация дава възможност да видим по-ясно проблемите, които сме имали отпреди, и че политическата ситуация, каквато и да е, не може да бъде основание да не се полагат старания. Икономическият съветник на френското посолство в страната ни Жан-Мари Деманж допълни, че ситуацията е трудна, но има позитивни сигнали, както и че един от ключовете към успеха е спазването на регулациите.

Георги Комсалов от Промет стийл от своя страна направи едно доста интересно предположение – че Гърция всъщност е перспективен пазар.

В третия панел, посветен на иновациите и конкурентоспособността, Милена Виденова, Управител на Кофас за България, представи данни, за това какъв път е извървяла България по отношение на иновациите през послените 8 години и отбеляза, че в сектора на услугите в редица случаи се прилагат иновации и без подкрепата на държавата.