fbpx ИКТ бизнесът може да има ръст догодина до 3% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ИКТ бизнесът може да има ръст догодина до 3%

ИКТ бизнесът може да има ръст догодина до 3%

На провелия се форум за дискусии и прогнози - BizTech 2011 за ИКТ бизнесът у нас, бяха представени основни данни за неговото развитие. Общият брой на компаниите с предмет на дейност ИКТ по световни критерии e между 900 и 1100, като 97% от приходите са фокусирани в 450 компании, по данни на агенция CBN.

Броят на заетите в сектора възлиза на 41 579, което е 1,36% от всички работещи в България. Проучване на CBN показва, че годишното възнаграждение на работещите в сектора е средно 9 800 евро през 2010-та, което е увеличение от 80% спрямо 2005 г. През последните 2 години производителността в ИКТ сектора е паднала. Някои компании започват да се декапитализират, поставяйки в риск бизнеса си. Много от фирмите са започнали да намаляват възнагражденията на служителите, за да избегнат съкращения, а други изпробват оптимизиране на разходите с въвеждане на гъвкаво работно време.
През 2011 г. прогнозите на CBN са за спад в ИКТ бизнеса от 5% до 10%. За 2012 г. обаче са по-оптимистични, с очакван ръст от 1% до 3%, тъй като компаниите са започнали по-успешно да променят бизнес моделите си.

Най-висока производителност се наблюдава в дистрибуторския сегмент, който е генерирал 9% от всички приходи в технологичния сектор у нас през 2010 г. На този пазар действат активно 27 компании, по данни на CBN. С общ персонал от около 1000 души, дистрибуторските фирми внасят данъци в бюджета над 125 млн.лв. годишно.

Бизнесът на 27-те компании дистрибутори възлиза на 274 милиона евро през 2010 година, което е спад с 4,5% спрямо 2009-та. 6,9 хиляди евро е било годишното възнаграждение на служител през 2010-та, в сравнение с 4,1 хиляди евро през 2007 г.
Характерни за дистрибуторския сегмент са ниските маржове, дъмпингът е срещана практика, а все още и има сив бизнес. Прогнозата за 2012 г. все пак е оптимистична, с очакван ръст до 3%.
Системната интеграция е най-големият и рисков сегмент от ИКТ пазара, посочи CBN. 169 системни интегратори оперират на пазара, а броят на работещите в тях възлиза на 4,449 през 2010 г. Производителността на зает е 65 хиляди евро, бележейки спад от 22% през последната година, при почти запазено ниво на заплатите.
Приходите от системна интеграция възлизат на 299 млн. евро през 2010 година, докато през 2005-та са били 135 млн. евро. Миналата година обаче е втората поредна с двуцифрен спад в сегмента, а през 2011 г. се очаква спад от 10-15%.

В момента лидерите на пазара за системна интеграция са поставени в затруднено положение. От 2008 година насам се наблюдава спад на ИТ търговете по ЗОП. 291 договора за 20, 2 млн. евро са сключени през миналата година след ИТ търгове по ЗОП. Това е спад от 21% в броя на договорите и 49% в стойността им, по данни на CBN.

Специален акцент във форума бе поставен на проблема със софтуерното пиратство. Легалният бизнес работи на 35% от пазара, което му пречи да инвестира в иновации и нови продукти. Необходимо е съгласуване на законодателството за защита на интелектуалната собственост с нуждите на бизнеса в България, заяви Велизар Соколов - управител на Арсис Консултинг, юридически представител на BSA.

Нивото на софтуерното пиратство у нас преди години бе над 80% и едва през 2010-та падна до 65%. Могат да се постигнат и по-добри резултати, ако освен Министерство на културата се ангажират и други институции, смята представителят на BSA.

Акцент на форума бе поставен и върху телеком сектора. Тази година много вероятно да приключи с 5% до 10% спад в приходите на телекомуникационните компании. CBN прогнозира значително по-малък спад - в рамките на 1-2% - през 2012 г.