fbpx Имаме една от най-богатите генетични банки за животни в Европа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Имаме една от най-богатите генетични банки за животни в Европа

Имаме една от най-богатите генетични банки за животни в Европа

България има една от най-богатите генетични - банки за животни в Европа. Това е едно от заключенията от представените национални доклади за състоянието на ex-situ консервацията на генетичните ресурси в животновъдството, публикувани на страницата на Европейската регионална фокусна точка (ERFP).
С промените в законодателството на България през 2010 г. бяха създадени оптимални условия за изпълнението на ангажиментите на държавата за съхранението на генетичното разнообразие от селскостопанските животни.
През 2010 г. Националната генетична банка за селскостопанските животни (НГБЖ) е реорганизирана като от нея е отделен Националния генетичен резерв (НГРЖ). В резерва, се заделят от 500 до 1000 дози от всеки разплодник, използван в Държавните станции по изкуствено осеменяване.
В момента в Националния генетичен резерв се съхранява 347 913 дози от 405 бика от 33 породи и 7300 дози от 23 коча от 10 автохтонни породи.
Управлението и поддържането на Националната генбанка и Националния генетичен резерв от държавна институция е изключително надежден начин за ex-situ опазване на генетичните ни ресурси. За повишаване на биосигурността през следващите 1-2 месеци предстои да се разделят дозите от всеки разплодник на 2 части, като половината ще се съхранява в СИО София, а другата – в СИО Сливен.