fbpx Имаме възможности за бизнес с Иран | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Имаме възможности за бизнес с Иран

По време на бизнес форум в БТПП с участието на делегация от Иранската палата на търговията, промишлеността и мините, над 30 български и 10 ирански компании коментираха възможностите за съвместен бизнес между двете държави. В иранската бизнес делегация, участват фирми, работещи в областите: нефтохимическа промишленост, машиностроене, заводско оборудване, млечни и продукти на хранително-вкусовата промишленост, транспорт, комуникации, търговия.

България е важна за Иран поради няколко причини: Стараната е най-близката съседка от ЕС за Иран. Двете държави имат много исторически контакти, дори според някои историци имаме и общи корени. Иран също е усетил резултатите от световната икономическа криза и следва принципа „не поставяй всички яйца в една кошница”. Председателят на Иранската палата на търговията, промишлеността и мините заяви също така, че страната му гледа на България като независима икономика и като част от европейското семейство. Според него иранският пазар от над 70 млн. души е добро място за бизнес за българските фирми. Той запозна участниците във форума с „новия” Иран като призна, че благодарение на медиите хората понякога изпадат в заблуда за неговата страна.

Покупателната способност на иранското население се изчислява на 870 млн. щ.д. Тези цифри поставят Иран на 17-то място в света. 46 % от БВП на Иран се генерира от индустрията. През 2010 г. износът на Иран възлиза на 79 млрд. щ.д., а вносът на 59 млрд. щ.д. Външният дълг на страната е само 12 % от БВП, а резервите в злато и валута са около 85 млрд щ.д.

Иран е на второ място по резерви от природен газ в света и на трето място по петролни резерви.Населението на Иран е значително младо – средната възраст е 27 год. Завършилите висше образование в Иран са най-много в сравнение с другите страни в региона. 2/3 от студентите са жени, като в момента общо учащите във висши учебни заведения в Иран наброяват 4 млн.

Като резултат от проведените бизнес срещи се очертаха следните области на двустранно сътрудничество: транспорт, включително транзитен; застрахователно дело; банково дело; туризъм; машиностроене; производство на млечни продукти – съвместно или по лиценз; производство на фрези и стругове; комуникации; селско стопанство; земеделие; хранително-вкусова промишленост.