fbpx Incadea.Engine® - ефективна система за управление на автобизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Incadea.Engine® - ефективна система за управление на автобизнеса

Incadea.Engine®, работещо върху основата на MBS-Navision®, е специфично решение, създадено специално за автомобилния бранш. То управлява всички процеси по управлението на вносителите, дистрибуторите и сервизните работилници на автомобилните марки. От два месеца решението се използва от вносителя на марките BMW и Mini Cooper у нас - ”Камор Ауто”. Основен локализатор за българския пазар на управленския софтуер е фирма Team VISION Bulgaria, като за Турция тя е и оторизиран представител.
Решението е разработено на основа технологията на Microsoft® SQL Server, като ползва базовата функционалност на MBS®-Navision, продуктът, който Team VISION Bulgaria локализира у нас от 1999 г. В конкретния случай за българския вносител на BMW и Mini Cooper са прибавени и специфичните за BMW S.A. доработки, освен това цялата система е свързана с централата и заводите на автомобилния гигант в Германия.
MBS-Navision® покрива финансовата и счетоводна част на част от софтуера - всеки един оперативен процес дава отражение в тези основни за софтуера части, както и всичко свързано с българското законодателство при предаването на отчети, приключвателни операции и други. От друга страна Incadea.Engine е интегрирана, адаптирана и специализирана система, която обхваща всичко от логистичните процеси в областта на автомобилния сектор - спецификата на автомобила, неговата конфигурация, начините на продажба, лизинг, форми на плащане, контрол на гаранционна поддръжка, резервни части, след-гаранционно обслужване и др.
Защо този софтуер е необходим и как помага на доставчици и производители да обслужват по-добре клиентите си?
Бизнесът е поредица от сложни процеси, които трябва да бъдат подробно описани и структурирани, и в последствие да се контролират сериозно от някаква система. Ползването на хартиени носители и проверката от страна на човешкия фактор вече става почти невъзможно. Затова се използва софтуер.
Предимството за фирмите, които ползват такава система е, че тя гарантира качеството на услугата. То започва от интереса на клиента към автомобила, неговото представяне, показване, конфигуриране през доставката на автомобила до момента на неговото гаранционно или извънгаранционно обслужване.
Качеството на обслужване с Incadea.Engine се забелязва най-вече при доставката на резервните части и сервизното обслужване. Един реномиран производител има готови "рецептури" за типичните, най-често срещани повреди по автомобилите. Именно тези рецепти са заложени в доработката със съответния производител. Така техниците могат да се ориентират веднага какви операции да направят, какви резервни части са нужни, както и колко време ще отнеме процесът. Системата изчислява дали частите са налични, ако не са, кога ще бъдат доставени.
Oсновно предимство при използване на тази система е, че тя винаги е "одобрена" от фирмата производител на автомобили и се актуализира от нея. Това означава, че продуктът ще бъде доразвиван и адаптиран към всички нови модели и промени в крак с развитието на марката. Поради това решението за интегриране на подобна система в работата на вносителите на автомобили се взема на най-високо ниво от производителя, защото софтуерът трябва да комуникира много добре с доставчика. Това важи, както за новите автомобили, така и за частите, продажбите и т.н.
Incadea е приложима и за сервизи, които обслужват няколко автомобилни марки
Специфичното при тях е, че те не ползват всички модули в пълната им функционалност, а се ограничат само с необходимото. За да са оторизирани, сервизите трябва да имат одобрение от фирма производител, следователно тя ще им даде тези "рецепти", които да се заредят в системата. Много по-лесно сервизите ще получат одобрението и правото да сервизират, защото то се завоюва с необходимата техника, с осигуряване на минимум от резервни части, техническо обучение на персонала и софтуер - елементът, който свързва, обединява и координира процесите и дейностите на всички участници. За конкретния случай поддръжката и обновяването на системата в България са гарантирани от Team VISION Bulgaria.
Смисълът на системата е да оптимизира ресурсите във всяка фирма и увеличава потенциала на предлаганите услуги за всеки клиент.