Индекс на компаниите с добро корпоративно управление

Българска Фондова Борса – София АД стартира проект за изчисляване на индекс на компаниите с добро корпоративно управление. Методиката и начинът за изчисляване на индекса ще бъдат разработени от борсата и предложени на Националната комисия за одобрение. Конкретната начална дата ще бъде оповестена допълнително, като се очаква да бъде не по-рано от края на третото тримесечие на годината. Изборът на конкретни компании, база на индекса, ще бъде направен измежду тези, декларирали съгласие за спазване на принципите на Националния кодекс за корпоративно управление.

Facebook comments