Индивидуалното потребление ще раздвижи икономиката

Възстановяването на българската икономика ще се движи от индивидуалното потребление. За ускоряването на растежа България се нуждае и от повече инвестиции. В по-малка степен на възстановяването ефект ще оказва износът и брутото капиталообразуване. Това са сред основните изводи в последния тримесечен анализ на икономическия екип на УниКредит Булбанк.

Очакванията са, че през първото и второто тримесечие на годината ръстът ще бъде ограничен, а през третото и четвъртото икономиката ще ускори темповете си на възстановяване. Прогнозата за БВП през годината е за ръст от 1.7%, а за 2014 г. – за повишение от 2.8%.

Анализът за икономиката на страната сочи, че коефициентът на безработицата през първата половина на тази година няма да отчете забележителен спад. Очакванията са в края на годината безработицата да се понижи до 11.9% благодарение на фискалните стимули, подпомагащи растежа, сравнително по-високия износ и ускоряването на темпа на усвояване на средства от Европейския съюз.

Според икономистите краткосрочното забавяне на капиталовите потоци, насочвани към България и увеличената политическа турболентност, няма да имат негативни последствия върху дългосрочния капацитет на страната да привлича инвестиции. Това обаче е сценарий при успокояване на политическата ситуация след изборите.