fbpx Индустриалната метавселена в реална полза за бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Индустриалната метавселена в реална полза за бизнеса

Много от нас вече познават различните аспекти на метавселената. Това е свят, създаден от виртуална или добавена реалност (VR или AR), а днес той вече се разпростира отвъд Avatar, завладяващите игри и други потребителски приложения и достига индустриалното пространство. 

Според Международната корпорация за данни индустриалната метавселена представлява еволюция на съвременния интернет, която използва мобилни устройства, очила за виртуална или добавена реалност и мрежи от следващо поколение, за да създаде постоянни и непрекъснати потребителски изживявания със силно усещане за присъствие. 

Дистанционното сътрудничество и отстраняването на неизправности са големите възможности, които предоставя индустриалната метавселена, но онова, което я прави особено обещаваща, е функционалността за моделиране на фотореалистични операции в реално време и на производствения процес в цяла фабрика или завод, обяснява Сива Канешваран, експерт по проектирането на системи за индустриална автоматизация в Schneider Electric.

Индустриалната метавселена се осмисля най-добре като по-разгърнато приложение на цифровите близнаци (които представляват създадени от данни копия на физически активи, процеси или производствени линии). А поначало предназначението на цифровите близнаци е визуализацията на данни за повишаване на производителността. 

Индустриалната метавселена започва с данните

Генерирането на солидна инфраструктура за данни, която обхваща цялото предприятие, включително веригата за доставки, е от решаващо значение. Промишлените предприятия могат да изграждат приложения върху тази основна инфраструктура за данни, за да създадат цифрови близнаци, които от своя страна използват тези данни, за да предоставят завладяващо изживяване. Дигиталните близнаци вече трансформираха начина, по който компаниите работят в предприятието, с доставчиците си и дори със своите клиенти. Индустриалната метавселена разширява възможностите на тази трансформация. Потребителите могат да визуализират и работят с точки от данни отпреди два месеца или две години – или такива, които са генерирани на 500 м или на 1500 км.

Данните правят възможни завладяващи изживявания, които трансформират целия промишлен жизнен цикъл – от проектиране на системи (или дори цели фабрики) с изисквания за енергийна ефективност, заложени в конструкторския дизайн, през по-ефективната работа на активи в реално време, до поддържане на система или съоръжение въз основа на онова, което базираният в облак анализ разкрива във всеки един момент. 

Индустриалната метавселена е среда в реално време, която позволява на заинтересованите страни в промишлеността да визуализират данните (напр. температура, грешки и т.н.), да ги анализират, да правят информирани прогнози и изводи за оптимизиране на операциите. Метавселената се създава, когато организациите използват тези усъвършенствани дигитални възможности в широкомащабен контекст на ниво предприятие, а не само отделни части от оборудване или отделни системи в рамките на дадено съоръжение, пояснява Сива Канешваран. 

Индустриалната метавселена в реална помощ на компаниите

В едно пътешествие из този дигитален свят успяха да се включат присъстващите на събитието на Schneider Electric – Innovation Summit в Лас Вегас. По време на събитието беше представен конкретен казус за това как компанията Kellogg използва индустриалната метавселена, за да трансформира своите линии за производство на храни – като свърже всичките си заводи чрез десетки хиляди сензори в един център за данни AVEVA. Като централизира всички тези данни в едно пространство, Kellogg подпомага взаимодействието не само в самото предприятие, но и в партньорската си екосистема. Тази иновация носи големи предимства. При свързване с доставчиците на шоколад чрез споделени производствени данни в облака Kellogg може по-безпроблемно да се управлява това логистично предизвикателство. Така доставчиците разполагат с информация в реално време за количеството шоколад в резервоарите, температурата му и т.н. Тази споделена видимост на данните стимулира производителността, намалява отпадъците и позволява спестяване на енергия на стойност 3,3 милиона долара годишно само в тази фабрика на Kellogg. Като работи с центъра за данни AVEVA, компанията намалява критичните контролни точки с 64%, а кратките случаи на престой на поточните линии – с 67%. Същевременно тя постига най-добрата за сектора на пакетираните стоки стойност на общата ефективност на оборудването от 80% и удължава средното време до отказ (MTBF) със 180%. 

Нова среда на взаимодействие на хора и системи

Метавселената често се разглежда като начин за бягство от реалността, но индустриалната метавселена всъщност има за цел да ни доближи до реалността. По тази причина част от световните лидери в промишлеността се опитват да получат достъп до нея за реализирането на съвсем нова среда на взаимодействие на хора и системи. И това е един новаторски и по-добър начин за отговор на отдавна належащи въпроси.