fbpx Индустрията расте, строителството се стабилизира | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Индустрията расте, строителството се стабилизира

Индустрията расте, строителството се стабилизира

Към февруари индексът на индустриалното производство слабо се понижи - до 103.9 пункта, или с 1.7% спрямо януари. В сравнение с февруари 2014 г. обаче, индексът бележи по-сериозен ръст от 2.3%, в резултат на нарасналите с 3.9% разходи за придобиване на дълготрайни активи в промишлеността през миналата година.

Забави се и спадът на строителството до -1.7% (-3.8% за януари), поради солидния ръст от 8.3% в сегмента на гражданското и инженерното строителство. Въпреки че, ръстът при гражданското и инженерното строителство за периода не бе достатъчно интензивен, за да преодолее изцяло спада в сектора, се очаква той да се ускори допълнително, въз основа на подобрено усвояване на европейски фондове. От друга страна, има индикации, че темпът на спад при сградното строителство ще е все по-бавен.

След тринадесет месеца на спад, през февруари и оборотът на вътрешната търговия незначително се повиши – с 0.1% на годишна база. Спадът бе спрян от търговията на едро, чийто оборот продължи да спада, но със забавен темп (-1.5%). На този фон оборотът на търговията на дребно нарасна с 4.5%, докато продажбите на автомобили и мотоциклети, които в предходните две години бележеха двуцифрени ръстове, се представиха по-слабо.

Анализ на Райфайзенбанк отчита, че към февруари бюджетното салдо отново преминава на отрицателна територия (-174.6 млн. лв.), като неутрализира положителния баланс от януари (69.1 млн. лв.) и доведе до отрицателно кумулативно салдо за двата месеца от -105.5 млн. лв. „За разлика от бюджет 2014, при който разходите на държавата нарастваха значително по-бързо от приходите, през първите два месеца на 2015 г. се наблюдаваше тъкмо обратното – до края на февруари разходите растат с 0.5%, а приходите - с 13.3%. От страна на приходите ръстът се движеше от данъците, а свиването на разходите – от съкращаване на социалните и капиталовите разходи, стипендиите и субсидиите.“, обясява икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

 

Facebook коментари