fbpx Информационна сигурност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Информационна сигурност

Системите за информационна сигурност в световен мащаб бележат изключително високо ниво на развитие. Разработват се нови поколения техники и технологии, които се използват за защита на финансови институции, предприятия, фирми, търговски офиси, летищни комплекси, автомобили, частни домове, обществени сгради
и др. Съвременните технически средства са компактни; сигурни - пълно криптиране на данни, универсални, с атрактивен дизайн и лесни за употреба. Разработени са и най-нови системи за идентификация с пръстов отпечатък, осигуряващи перфектна сигурност на РС, интернет и мрежови системи. По този начин те са защитени от хакерски намеси в компютърната система на ведомството.
Предимствата на системата са, че позволява идентификация с пръстов отпечатък, повишава степента на сигурност и удобство
намалява производствените разходи, увеличава нивото на сигурност, продуктивност и удобство. Тя дава възможност за висока прецизност при работа и съхранение на данните.
Системата може да се приложи в корпоративния, финансовия, медицинския и публичния сектор, без ограничения. Разработени са и специални брави, при които се използват пръстови отпечатъци за отваряне, приложими в банки, складове, офиси, частни домове, обществени и правителствени сгради.
Вече се използват и нови биометрични системи за контрол на достъпа и работното време. Това става с пръстов отпечатък. Вграден скенер позволява автоматично установяване на личността ви, което от своя страна дава изключителната възможност да се чувствате свободни - без ключове, без карти и без специални предохранителни мерки, срещу нежелан достъп или случай на измама.

Във връзка с предотвратяване на терористични действия и актове и запазване живота и здравето на населението са разработени и технологии за следното:

 • портативен детектор за установяване на взривни материали;
 • преносим селективен микропроцесорен метален детектор;
 • портативен детектор за откриване на електронни детонатори с дистанционно управление;
 • преносим рентгенов портативен комплект;
 • устройство за блокиране на клетъчни телефони (мобилен вариант);
 • устройство - индикатор на електромагнитно лъчение;
 • портативен генератор за предотвратяване подслушването на мобилен апарат, чрез ползване вградения в него микрофон. Така се изключва възможността за принудително активиране
  на апарата от външен източник.

 

Модулна система
за фирмена сигурност

Модулната система за фирмена сигурност “Интегра” дава възможност за превантивни действия от страна на мениджърския екип при регистрирани рискови ситуации. Системата е основана на принципа за отчитане на дефекти (отклонения) от обичайното поведение на персонал, клиенти, конкурентни фирми и лица, представляващи интерес за управителните органи.
При задействането на “Интегра” се постига ефектът на изпреварващата информация. Ползващите системата имат възможност своевременно да научават за предстоящи проблеми, свързани с нелоялни действия на конкурентни фирми, лица от персонала или други физически и юридически лица.
Конструкцията на системата е модулна, като всеки модул съдържа базови данни и диапазон за действие на “дефекти” (отклонения) за всеки отдел или звено във фирмата. Схемата на изграждане е унифицирана, но в хода на създаването й се прилага строго индивидуален подход, предвид спецификата на всяка фирма, която ще я ползва. Модулите могат да работят самостоятелно и се изграждат един след друг.
Предприемани действия по структурата
на фирмата:

 • Определяне на “формални белези” за установяване на обичайно поведение (извършва се на база стандартно протичащата информация през даден отдел).
 • Събиране на базови данни.
  4Установяване на параметрите за отчитане на дефектите (отклоненията).
 • Определяне на отговорници за подаване на информация по установените “формални белези”, начин на предаване и периодичност.
 • Определяне на показатели за контрол на некоректно поведение.

Те се изчисляват по специална методика, която е ноу – хау на фирмата. Всички показатели са свързани помежду си и се контролират взаимно. По този начин практически се изключва възможността от грешки при определяне на параметрите:

 • Изграждане на контролни връзки между
  служителите.
 • Обучение на “оператор фирмена сигурност”

 

Пoради факта, че ползването на системата “Интегра” подава особено значима информация към “оператор фирмена сигурност”, желателно е той да е лице, ползващо се с пълното доверие
на собствениците на фирмата.
Тъй като задълженията по експлоатация на системата не надхвърлят 60 минути седмично, тя може директно да се управлява от член на мениджърския екип или от собственика на фирмата.