Информационната сигурност ще бъде коментирана на специална конференция

Специалисти по информационна сигурност ще коментират как организациите да преосмислят нуждите си от защита на информационните активи и мерките, които трябва да предприемат, като насочи вниманието към практически аспекти при избора на методи, технологии и поставянето на приоритети. Това ще стане на Kонференция по информационна сигурност се провежда на 9 септември 2010 г. в хотел Шератон, София. Анализатори от IDC и експерти по ИТ сигурност и инфраструктура ще разгледат аспекти на повишаване на устойчивостта на организациите на комбинирани заплахи. Oт оценката на стойността на информационния актив до избора на подходи и технологии за опазването му, организациите трябва да вземат многобройни решения, отчитайки природата на бизнеса, наличието на човешки, технологични и финансови ресурси.