Информационните технологии ускоряват работния процес

етикети: 

Димитър Джендов е управител на Глобал Консултинг. Занимава се с частен бизнес от края на 1992 г., а преди това е бил научен сътрудник в БАН. Фирмата съществува от десет години. Основната ? дейност са информационните технологии. Партньори са им известни американски и европейски фирми от ИТ бранша.

Софтуерите са важна част от днешния бизнес. Благодарение на тях фирмите успяват да поддържат високото си ниво на работните процеси. Освен това, системите пестят много време при подреждане и класифициране на информация.
Глобал Консултинг е фирма, която от
10 години разработва софтуерни продукти на българския пазар. Те работят в няколко основни насоки, като най-важната от тях е “Software & Development” (Софтуер и развитие). От 7 години са сертифицирани по ISO: 9001, а от началото на годината за втори път са сертифицирани по регулацията на НАТО AQAP 160 - това е първата фирма в България с такъв сертификат, получен
през 2003 г.
Фирмата е консултант в сферата на компютърните технологии, като разработва и бизнес решения, работещи в критична среда, предназначени за финансови институции и големи организации. За новите програми в ИТ бизнеса разговарях с Димитър Джендов, управител на фирмата.

Г-н Джендов, в коя сфера главно разработвате софтуери?
- Основно изработваме софтуерни продукти за български и чуждестранни банки. Основният ни бизнес е в България. Ние сме водещи експерти по платежни системи, имаме силни внедрявания, най-доброто от тях е в Райфайзенбанк.
Като софтуерен проект се гордеем най-много с пенсионната система на страната, внедрена в НОИ през 2000 г. Чрез тази система всеки месец се изплащат пенсиите на българските пенсионери.
Отдел “Customers service” (техническа поддръжка) изпълнява договори по поддръжка, които са с много малко време на реакция и фиксация в режим 24х7. През изминалата година сериозно се занимавахме и с интеграционни проекти, които предстои да разширяваме и през тази година. Работим в партньорство с EMC2 по проекти в БНБ и ДСК. Имаме и специализирано звено по бизнес анализ.

Какви са изискванията на държавата към софтуерните фирми?
- Фирмата трябва да отговаря на всички международни стандарти, тъй като България се движи с бързи стъпки към Европа и към света. Всичко, което се изисква в ЕС и в международен аспект трябва да е заложено във софтуера. Основните ни клиенти са чуждестранни банки и там не може да имаме каквито и да било пропуски. Прави се необходимото планиране и тестване на софтуера -
без това не може.

За всяка банка ли се разработва индивидуален софтуер?
- Когато се разработва софтуер за банка, трябва да се спазват определени стандарти. В момента всички производители на софтуер са претрупани от работа, защото БНБ въвежда системата за международна клиентска сметка IBAN - оттам всички банки трябва да работят по този стандарт. Внедрените платежни системи трябва да отговарят на тези стандарти. С някои от банките имаме разписани проекти по този въпрос. Сроковете са много строги
и до края на май всичко трябва да е готово
за работа.

Какви са новостите в защитата и архивирането на данни?
- Новите системи, които предлагаме могат да архивират един документ и той никога повече да не може да бъде изтрит. Това могат да бъдат банкови, съдебни и др. документи. Когато се запише в системата даден документ, той се търси по неговото съдържание. Когато се записва, на него му се дава адрес, който е като цифров пръстов отпечатък. По този начин откриването му става много лесно. В една такава система могат да се запишат огромно количество документи. В един rack (устройство) могат да се съберат напълно защитени 50 TB (Тера байта) информация - това са 50 000 GB информация. Ако приемем, че една страница е средно около 3,6 КВ, можем да си направим сметка какъв грандиозен обем информация е това. С използването на съответните софтуерни системи за управление на тези документи, можем да постигнем технология, при която хартията вече не е основният носител. Този тип технологии се ползват навсякъде в Европа - те пестят огромни количества хартия, но и време. Всички сме жертви на бавното процедиране и на губене на време. Целта е да помагаме на всички големи организации - министерства, държавни агенции, институции или пък големи частни фирми, за да може с нашето ноу-хау и с помощта на нашите партньори да им предложим най-добрите средства да си вършат работата. Вярвам, че с помощта на информационните технологии работата може само да се ускорява.

Каква е конкретната ви помощ към държавните институции?
- Даваме им безкористно информация, често ги обучаваме безплатно. Един от проектите, в които участваме е системата на МВР за документи за самоличност. Тази система е разработена със софтуер на SYBASE и работи в продължение на 10 години. Тогава обучихме много служители да си служат със системата. В момента също върви цикъл на обучение.

На колко време трябва да се обновяват предлаганите софтуери?
- За всеки вид софтуер има стандартни условия. Клиентът си плаща за годишна поддръжка и получава всички нови версии и разширения в замяна на тази годишна такса.


Съхраняване и архивиране на данни

Решенията на компанията EMC? за съхраняване и архивиране на данни бяха демонстрирани пред представители на държавни институции на семинар, организиран от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения /ДАИТС/.
Агенцията е държавна институция, която отговаря за създаването на национална комуникационна инфраструктура и единна информационна среда в България.
Това е първата от поредицата работни срещи, планирани от ДАИТС, на които водещи фирми в света ще представят технологични решения в специализирани отрасли на информационните технологии и съобщенията. Инициативата на Агенцията е свързана с осъществяването на един от основните й приоритети - внедряването на електронни решения във всички сфери на обществения живот, които да водят до скок в производството на труда и подобряване на живота на хората.
Представените решения дават възможност за съхраняване и архивиране на данни, както и за осигуряване на непрекъснат режим на работа на големи информационни системи. В държавната администрация, в банковия сектор и в други организации и ведомства, където достъпът до информация е критична функция за ефективната дейност, необходимостта от прилагане на технологични решения за работа с огромни масиви от информация става все по-належаща.

Facebook comments