Иновациите, които ще променят живота следващите пет години

Сигурно няма човек, който да не е съгласен, че животът ни е зависим от технологиите, които в повече случаи го правят по-лесен или пък... по-забавен. Дори, ако се замислим много по-пълен и едва ли не технологиите и постиженията в тези области ни дават възможност да живеем повече. Да се върнем на простичкия мобилен телефон...Как ли са комуникирали хората без него? Или компютъра и интернет... Днес технологиите до такава степен се развиват скоростно, че много от постиженията е трудно да си представим в реалност.

Facebook comments