fbpx Институтът по роботика с проект в помощ на иновативните училища | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Институтът по роботика с проект в помощ на иновативните училища

Институтът по Роботика към  БАН съвместно с Технологичния институт на Източна Македония и Трaкия, Кавала, Гърция и Университета в Сплит, Хърватия приключва проектa ''Подобряване благосъстоянието на населението чрез иновативно образование, базирано на роботиката и информационните технологии'', финансиран по програмата на Европейския Съюз за стимулиране развитието на Дунавския регион (EUSDR, DSPF)  и град Виена.
Основните цели са три: да се стимулира приложението на роботиката и новите технологии в масовото и специалното образование; да се създаде регионална мрежа от специалисти за партньорски инициативи и обмен на знания; и да се поставят основи за бъдещ стратегически проект, свързан с въвеждането на иновативни технологични решения за подобряване на цялостния образователен процес.

В рамките на проекта бяха разработени въпросници и проведени анкети в страните-участнички, имащи за цел проучване на нагласите на учители, родители и експерти към евентуалното въвеждане на нови роботизирани технологии в образователните институции. Резултатите от анкетите показват позитивни очаквания за ролята на хуманоидни и нехуманоидни роботи, виртуална и добавена реалност и други технологии за развитието на децата.
Друг важен резултат е направения детайлен анализ на съществуващите технологии и тяхната приложимост по ключови критерии за четири възрастови групи ( 5-6 г.; 7-9 г.; 10-12 г.; 13-16 г.). Критериите включват: цена и надеждност; необходимост от допълнителни обучения за учителите; в каква степен подпомагат визуалната ориентация и мобилността; когнитивните умения; уменията за решаване на проблеми; кооперативната игра и социалните умения; емоционалната интелигентност; мотивацията за обучение и др.

На организираната по проекта заключителна работна среща, провела се от 25-и до 28-и ноември в Банско, участваха партньори от седем държави – България, Гърция, Хърватия, Великобритания, Франция, Черна Гора, Италия и Австрия, с представители от повече от петнадесет организации. На нея бяха обсъдени идеи за бъдещи стратегически проекти и възможни източници на финансиране. На срещата присъстваха още и представители на финансиращата организация, които отчетоха напредъка в работата по дейностите на проекта.

Получените резултати биха били полезни на експерти и учители от  мрежата за иновативните училища в България, които ще могат да се ориентират по-лесно в избора на иновативни решения за подобряване на образователния процес.