fbpx Интелектуалната собственост - структуроопределящ актив | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Интелектуалната собственост - структуроопределящ актив

Нашият народ има една много хубава поговорка: "Сиромах човек - жив дявол." Като я казваме за някого, си представяме, че той, макар и беден, все ще намери начин да закърпи положението. В една друга бизнес приказка шопът казва: "Ти на мен акъл не ми давай, щото си имам! Ти пари ми дай!" Всъщност именно човешкият ум и неговите постижения са този капитал, който отличава нашата цивилизация от всички останали живи същества, организирани по един или друг начин.
Именно тези постижения в наше време се обобщават с термина "интелектуална собственост" и именно за собствениците на тези постижения цивилизацията е създала възможности да упражняват изключителни права и да реализират всякакви облаги, включително и материални. Авторското право, изобретенията и полезните модели, промишлените дизайни, марките и географските означения, новите сортове растения и породи животни, топологията на интегралните схеми и не на последно място всякакво ноу хау - това са обектите на интелектуалната собственост. Като всяка собственост, те могат да се продават, залагат, даряват, дават по наем (това се нарича лицензиране), наследяват и апортират със стойността си в капитала на търговските дружества. Но за да се стигне до бизнес с интелектуална собственост, най-напред тя трябва да бъде защитена по подходящ, уреден от закона начин със съответни защитни документи. Едва тогава интелектуалната собственост се сдобива със своеобразни "нотариални актове", като сведения за възникването на произведенията, върху които има авторски права, патенти за изобретения и полезни модели, свидетелства за регистрация на марки, дизайни, породи и сортове и топологии на интегрални схеми, стриктно пазено в тайна ноу хау.
Цената на тази закрила е поносима и за начинаещия бизнес, и за малките и средните предприятия, а за големите е пренебрежимо малка.

Няма нищо трудно в използването на интелектуалната собственост за бизнес, ако се следват няколко простички правила:

- Защитете своята интелектуална собственост по подходящия законов начин веднага след като сте я създали - за това ще ви помогнат консултантите по интелектуална собственост;
- Анализирайте начините за използване на тази собственост в бизнеса и прогнозирайте приходите, които тя ще ви донесе - тук се нуждаете от икономически съветник;
- Изберете най-подходящия начин да остойностите вашата интелектуална собственост - за това има оценители на нематериални активи;
- Узаконете сделките с интелектуалната си собственост - това е работа на адвокатите.
Редица институции ще бъдат на ваше разположение: Министерството на културата, Патентното ведомство, съдът, Комисията за защита на конкуренцията, Митниците, Икономическата полиция, банките.
Ако се замислите, ще се убедите, че вашата интелектуална собственост може да бъде и щит, и меч на бойното бизнес поле, където често правилата на играта не важат.


Когато се създава малко предприятие, хубаво е някои от съдружниците да внесат в капитала му стойността на своята интелектуална собственост, а другите да дадат финансовия капитал. "Богатий с парите - учений с ума", както отдавна е казал Дядо Вазов. Търговският закон дава тази възможност и тя трябва да се използва винаги, когато е налице интелектуален капитал.
Когато фирмата вече притежава интелектуална собственост, тя може да я заприходи в активите си и да й отчислява амортизации както на всеки друг актив. И докато материалните активи след пет години ще са се амортизирали и физически, интелектуалната собственост може не само да не е загубила стойността си, но и многократно да я е увеличила. Най-прост е примерът с марките - в момента марката Coca Cola струва около 80 милиарда долара. Но и патентите за изобретения са ценен актив - от продажбата на патента за неоткъсваемите езичета в алуминиевите кутийки за напитки изобретателят стана милионер за нула време.
Преди повече от 20 години България продаде на Япония ноу хау за производство на кисело мляко и до ден-днешен това е една от най-добрите наши сделки с интелектуална собственост. А всички знаят колко струват авторските права върху книгите за "Хари Потър" например. 

За допълнителна информация по темата:
Тел. 9733610, Факс. 9733603,
Е-mail:benatov@einet.bg