fbpx Интернет доставчиците са за либерализацията на телеком сектора | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Интернет доставчиците са за либерализацията на телеком сектора

Интернет доставчиците са за либерализацията на телеком сектора

Сдружението на независимите интернет доставчици (СНИД) подкрепя позицията на министъра на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков, за нуждата от либерализация в далекосъобщителния сектор. Изявлението му, съвпада напълно с позицията на браншовата организация, която от години се бори за подобряване на условията за конкуренция в този стратегически за икономиката ни сектор и за предоставяне на повече избор за крайните потребители.

„Либерализацията на телеком сектора у нас беше изкуствено забавена, чрез законови текстове, които поставиха бившия държавен телеком в привилегировано положение, както по отношение достъпа на други оператори до т.нар. „последна миля“, така и до каналната мрежа на компанията. Частичната либерализация, която въпреки това наблюдаваме в телекомуникационния сектор, е факт само благодарение на технологичните иновации и на появата на голям брой LAN доставчици, много от които в последствие израстнаха до оператори с национално значение“ - заяви Страхил Иванов, председател на сдружението - „На практика почти всички успехи по отношение на телеком либерализацията се осъществиха отдолу нагоре, с минимална подкрепа от страна на държавата. Затова е радващо, че представител на сегашното правителство засяга тази важна тема и се надяваме изявлението му да допринесе за по-широка обществена дискусия.“
Либерализацията на далекосъобщенията ще спомогне за по-бързата поява на нови услуги и то – на по-конкурентни цени, което ще повиши конкурентоспособността на българските предприятия, използващи тези услуги и ще подобри инвестиционния климат в страната.