fbpx Интернет доставчиците са за либерализацията на телеком сектора | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Интернет доставчиците са за либерализацията на телеком сектора

Сдружението на независимите интернет доставчици (СНИД) подкрепя позицията на министъра на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков, за нуждата от либерализация в далекосъобщителния сектор. Изявлението му, съвпада напълно с позицията на браншовата организация, която от години се бори за подобряване на условията за конкуренция в този стратегически за икономиката ни сектор и за предоставяне на повече избор за крайните потребители.

„Либерализацията на телеком сектора у нас беше изкуствено забавена, чрез законови текстове, които поставиха бившия държавен телеком в привилегировано положение, както по отношение достъпа на други оператори до т.нар. „последна миля“, така и до каналната мрежа на компанията. Частичната либерализация, която въпреки това наблюдаваме в телекомуникационния сектор, е факт само благодарение на технологичните иновации и на появата на голям брой LAN доставчици, много от които в последствие израстнаха до оператори с национално значение“ - заяви Страхил Иванов, председател на сдружението - „На практика почти всички успехи по отношение на телеком либерализацията се осъществиха отдолу нагоре, с минимална подкрепа от страна на държавата. Затова е радващо, че представител на сегашното правителство засяга тази важна тема и се надяваме изявлението му да допринесе за по-широка обществена дискусия.“
Либерализацията на далекосъобщенията ще спомогне за по-бързата поява на нови услуги и то – на по-конкурентни цени, което ще повиши конкурентоспособността на българските предприятия, използващи тези услуги и ще подобри инвестиционния климат в страната.