IP- това телефония ли е?

Много често в последно време се използва терминът "цифров телефон", но смисълът, който се влага в това понятие, не е съвсем ясен. В обществото битува разбирането, че цифрови телефони са тези, чиито номера започват с 9 (за София от две години и с 8). Това в общия случай съвсем не е така. Освен това напоследък станаха популярни и понятия като "компютърна телефония", "интернет телефония", "IP-телефония", VoIP, ISDN и др. Богатият смисъл на понятията невинаги еднозначно определя съдържанието им. В общия случай

Facebook comments