Ипотечните кредити намаляват

Ипотечните кредити намаляват

Ипотечните кредити на домакинствата от банки са се свили за първи път на тримесечна база с 42 млн. лв. и към края на март 2012 г. и са 8.76 млрд. лв. по данни от анализ на УниКредит Булбанк. От масовото въвеждане на този тип кредити между 2002 и 2011 г. те са нараснали над 40 пъти. Солиден ръст беше отчетен особено по време на подема на жилищния пазар между 2005 и 2008 г., когато ипотечните кредити се повишиха с над 6.7 млрд. лв. Според икономистите с навлизането в период на ускорено погасяване на голяма част от тези кредити може да се наблюдава по-значително намаляване и на общия дълг на домакинствата.

Жилищното богатство на домакинствата за първото тримесечие на тази година възлиза на 207.27 млрд. лв. На годишна база това е спад от 4%, а в сравнение с последните три месеца на 2011 г. жилищното богатство е намаляло със 706 млн. лв.

Потребителските кредити през първото тримесечие на тази година са се свили със 126.8 млн. лв. спрямо последните три месеца на 2011 г. и вече достигат 10.9 млрд. лв. Финансовият лизинг също е намалял над 20% на годишна база, най-вече заради продължаващия слаб апетит към покупката на автомобили.

Дългът на домакинствата като цяло намалява в края на март и е 20.5 млрд. лв. В резултат общото нетно богатство на домакинствата се увеличи с 365 млн. лв. до 227.56 млрд. лв. през първото тримесечие на 2012 г., като с този ръст е прекъсната дълга серия от тримесечия на спадове. Според икономистите това не означава, че може да се говори за устойчиво обръщане на тенденцията.

Въпреки доминиращата роля на жилищата в общото богатство на домакинствата, финансовото богатство увеличава значително тежестта си в последните години, променяйки сериозно структурата на общото богатство. Тази тенденция може да продължи и в следващите няколко години, смятат икономистите на УниКредит Булбанк. Съотношението между брутното жилищно и брутното финансово и брутното финансово богатство достига своя връх през 2008 г., когато жилищното беше 10 пъти по-голямо. Оттогава насам се наблюдава бърза промяна и съотношението намаля наполовина и вече е 5 пъти в ползва на жилищата в края на март тази година. Като стойност жилищното богатство намаля със 105 млрд. лв. или близо 30% между края на 2008 и 2011 г., докато финансовото богатство в същото време нарасна с над 10 млрд. лв.

Депозитите на домакинствата в края на март достигнаха 31.6 млрд. лв., което е нарастване с над 734 млн. лв. за три месеца.

По-малкото инвестиции в акции и взаимни фондове се дължат както на спадове в цените, така и на изтегляне на средства от пазара, става ясно от доклада на УниКредит Булбанк. В същото време обаче средствата на домакинствата в животозастрахователни схеми и пенсионни фондове продължават да показват двуцифрени ръстове на годишна база, подкрепени от силното представяне на международните финансови пазари. Ръстът при животозастрахователните схеми и пенсионните фондове е съответно 14% и 18%. Според икономистите на банката обаче в настоящото, а и в бъдещите тримесечия тези активи са уязвими поради неблагоприятните тенденции на капиталовите пазари.

Facebook коментари