fbpx Ирена Цакова, Дънди Прешъс Металс: Произвеждаме по план и продължаваме с всички проекти напред | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Ирена Цакова, Дънди Прешъс Металс: Произвеждаме по план и продължаваме с всички проекти напред

Ирена Цакова e директор Правни и разрешителни въпроси за Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД и Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕА. Тя е магистър по инженерна химия, а по-късно и по „Екологичен мониторинг, контрол и здраве“. Тя работи девет години в отдел „Опазване на околната среда“ в завода в Кремиковци, преди да започне работа в Челопеч. През 2004 г. Ирена поема длъжността Мениджър „Околна среда и връзки с обществеността“. През 2013 г. е назначена за Оперативен директор и поема дейностите по планиране и развитие на проекта за добив на злато в Крумовград. Пред 2015 г. е избрана за една от стоте най-вдъхновяващи жени в световната минна индустрия на най-големия международен форум за инвестиции в минното дело "Mines and Money“. 

С нея разговаряме за въздействието на пандемията върху минното дело. 

Г-жо Цакова, как ситуацията около COVID-19 се отрази на рудодобивната индустрия в Крумовград?

- Както навсякъде, разбира се, че и при нас има отражение Ковид пандемията. Факт е обаче, чеминната индустрия е подготвена за такъв тип ситуации, защото по принцип тази дейност изисква много дисциплина и винаги се е работило по разписани протоколи, правила, стандарти. С внимание подходихме по отношение на мерките, които предписа Министерство на здравеопазването - преразгледахме всичко и допълнително обезопасихме хората. Ние отдавна имаме процедури, но сега въведохме термо- камери, измерване на температура, дезинфектанти, маски. За минната индустрия да работиш със защит- но облекло не е новост, освен това нашите колеги са много дисциплинирани и засилените мерки и правила продължават да важат и в момента. Така че, продължаваме да работим и произвеждаме по план.

Ограничения имаме основно върху част от дейностите, свързани с обществеността, провеждането на конференции,  споделяне на добър опит и физическо присъствие на хората. Ограничихме и достъпа на посетители в нашите производствени предприятия с оглед да опазим местата, където произвеждаме.

Аз ръководя административен екип, чиято работа е свързана с разрешителни дейности, ПР, връзки с обществеността, работа с институциите. През март и април целият екип работи от дистанция. Беше стресиращ експеримент, но след това се доказа, че споделените услуги могат да сработят. Това важеше за екипите в Челопеч и в Крумовград. И ако и сега
продължаваме да спазваме физическата дистанция, то социалната не съществува. Благодарни сме на нашите ИТ специалисти, че имаме защитени програми, чрез които можем да работим от различни места, дори и от вкъщи, и да ползваме всички налични онлайн инструменти. Иначе не сме имали никакво спиране на производство и редуциране на персонала.

Преди година обявихте старта на Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград. Какво е неговото развитие с днешна дата?

- Фондът действа и първите 9 проекта вече получиха финансиране. Това са микро и малък бизнес, повечето семейни фирми с до 5-10 места. За радост, пандемията не създаде забавяне, защото предложихме и онлайн връзка с фирмата, която
Произвеждаме по план и продължаваме с всички проекти напред осигуряваше техническата помощ в подготовката
на проектите и консултациите.
Имаме проекти в селското стопанство, земеделието, фирма за добиване на етерични масла, замразяване на зеленчуци, производство на алуминиева дограма на млади хора, върнали се от Англия, преработка на мляко. До момента са създадени нови 27 работни места и проекцията е да бъдат много повече.

Дънди Прешъс Металс Крумовград учреди фонда в края на юли 2019 г., чийто актив е 5 млн. долара. Той финансира местни фирми, регистрирани в община Крумовград, като целта е дори и след края на живота на рудника, хората в региона да има какво работят. Максималният размер за финансиране на проект е 200 хил. евро като от него 45% е грант, 45% заем и 10% самоучастие. Финансовият ни партньор е Райфайзенбанк, който върху гранта осигурява още 5 млн. долара като заем с преференциални лихви, така че реално фондът има за разпределяне 10 млн. долара, което за региона е много добра сума.

Различното е, че ние гарантираме и заемните суми дори и ако месец-два фирмата има затруднения поради някакви обстоятелства и не може да покрие вноските към банката. Цялата информация е публикувана на сайта на общината - изцяло сме прозрачни и се радваме, че имаме подкрепата на общината. Продължаваме да имаме кандидати с нови проекти.До момента сме инвестирали над 1 млн.лв.

Какви са плановете на Дънди Прешъс Металс за 2021 г.?

- Производството в рудниците продължава спрямо плана, а за Фонда също има осигурени средства. Ние отделяме и съществена подкрепа за общественозначими проекти на общината. Също така подпомагаме и местните болници в Пирдоп и в Крумовград, като в първите месеци на пандемията осигурихме допълнителни средства.
От Ада Тепе в Крумовград, където е рудникът, бяха извадени доста артефакти, коитоm археолозите събраха и от малките късчета възстановиха много красиви съдове. Сега те се намират в Кърджалийския музей, но община Крумовград
подготвя етаж от съществуваща сграда, където догодина ще бъдат изложени артефактите. Заедно с това подготвяме и втори етап от Музей на открито - ще възстановим минна галерия, на която вече има 3D модел и ще дадем възможност на туристите да видят какъв е бил рудодобивът още в тракийски времена.

Друг важен елемент от дейността ни е опазване на биоразнообразието. Извършваме мониторинг, създаваме благоприятни условия за популацията на два вида защитени костенурки - засадихме плодни дървета, ежегодно правим преглед на костенурките в района около рудника. Рудник “Ада тепе“ доказа, че е възможно съществуване на работеща промишленост в зона “Натура 2000”, без да се нарушава разнообразието на видовете. Може да се учудите, но на територията на рудника идват сърнички, което е доказателство, че биоразнообразието не е нарушено. Това е възможно, когато производството е направено умело, съгласно добрите практики, когато се спазват стандартите по околна среда и се внедряват най-добрите технологии, като например интегрираното съоръжение за минни отпадъци, което е единственото по рода си в света.

Как се чувства една дама на ръководна позиция като Вас в минната индустрия?

- Аз съм от щастливите жени, които имаха възможност да израснат в компанията - започнах като еколог преди около 20 години, но не съм единствената жена на ръководна позиция в компанията. В екипа на изпълнителния директор г-н Илия Гърков мъжете са само двама - оперативният директор в Крумовград е започнал като механошлосер, а в Челопеч като стажант от Минно-геоложки университет. В рудодобива всеки може да намери развитие и кариера, без разлика от пола.