fbpx Искам да имам собствен бизнес Как да организирам дейността си? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Искам да имам собствен бизнес Как да организирам дейността си?

Искам да имам собствен бизнес Как да организирам дейността си?

Когато започвате бизнес, може да създадете фирмата си сам или в съдружие с други лица - членове на семейството ви, близки, приятели. Ако сте решили да привлечете други хора в управлението на бизнеса си, възниква въпросът как ще поделяте отговорностите и съответно печалбите.
За уреждане на тези взаимоотношения българското законодателство предлага различни възможности за организация на фирмата. Те се наричат правни форми и определят началния капитал, с който трябва да започнете, отговорностите и задълженията на собствениците, както и разпределението на печалбите и загубите.
Най-подходящи за развитие на малък частен бизнес са формите Едноличен търговец (ЕТ) и Дружество с ограничена отговорност (ООД).
Преди да изберете под коя от двете форми да организирате дейността си, имайте предвид следното:
(виж таблицата тук )

Според Закона за занаятите
можете да извършвате дейност и
като занаятчийско предприятие

Тогава пак трябва да изберете правна форма за бизнеса си, но също и да се впишете в регистъра на занаятчиите. Всяка регионална занаятчийска камара води регистър на занаятчиите от нейния регион. Според Закона за подпомагане на земеделските производители можете да извършвате дейност и като частен земеделски стопанин. Това е различно от описаните правни форми и ви дава някои предимства като производители на земеделска продукция с цел продажба. Ако изберете да сте частен земеделски стопанин трябва да се впишете в регистъра на земеделските производители към Министерство на земеделието и горите. Подробна информация за правните форми за извършване на дейността може да намерите в Търговския закон, Закона за занаятите, Закона за подпомагане на земеделските производители

Откъде да намеря пари?

Ако искате да кандидатствате за кредит, потърсете програма, която е подходяща за вашата дейност, нужди и възможности. Преди да кандидатствате за кредит, трябва да изготвите бизнес план, по който кредитиращата институция ще ви оценява

Въпросът за финансирането на бизнеса често плаши и затруднява дори и най-амбициозните предприемачи. Световна практика е начинаещите предприемачи да започват своята дейност със заем. По този начин те получават много по-големи възможности за успешен старт и развитие.
Разбира се, ако възможностите ви позволяват, можете да започнете и със собствени средства или да комбинирате няколко източника на финансиране.

Най-разпространени са:

банков кредит - заем, който се отпуска от банката на предприемач за извършване на дейност. Кредитоискателят трябва да предостави на банката гаранция за това, че ще изплати заема си. Тази гаранция най-често представлява залог на някаква собственост - имот, земя, съоръжения, стоки и др. Освен това кредитополучателят трябва да изплати заема си към банката с лихва и в определени срокове.
кредит по програма за подпомагане на бизнеса. В страната на местно равнище функционират различни програми за подпомагане на малкия и средния бизнес. Те отпускат заеми с по-добри условия за начинаещи предприемачи (по-ниски лихви, по-дълъг гратисен период). Освен кредитиране тези програми предлагат и консултации за процедурата на кандидатстване за кредит и попълване на необходимите документи.
лизинг или изплащане на части е удобна форма на финансиране, при която получавате необходимите ви материални ресурси - машини, офис-оборудване, транспортни средства и др. - веднага, като не плащате за тях наведнъж, а на отделни вноски, разсрочени във времето.

Facebook коментари