fbpx Исландия - малката страна с високи стандарти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Исландия - малката страна с високи стандарти

Исландия - малката страна с високи стандарти

Доскоро Исландия бе непозната за мнозина в България, но напоследък у нас все повече се говори за делови отношения с тази северноевропейска страна. Колкото и странно да звучи, но в момента това е държавата с един от най-високите стандарти на живот в Европа. Управляващите в страната с най-малобройно население на Стария континент (около 300 хил. души) казват, че успехът се дължи на разумното използване на природните ресурси, както и на високата професионална квалификация на хората там.
Както за всяка малка страна международната търговия е от първостепенно значение за икономическото й развитие. Износът на стоки и услуги представлява около 40 % от брутния вътрешен продукт на държавата.

Накратко за Исландия


Исландия се простира на площ от 103 хил. кв. км. В столицата Рейкявик живеят над 113 хил. души. Това е държавата с най-малобройно население в Европа, като по този показател тя се нарежда на седмо място в света. Официалният език е исландският - един от най-старите в Европа. Той е много близък по произход до скандинавския език и се е говорил по времето на първите заселници в Исландия. Датският и английският език са сред основните предмети в училищата, а грамотността на населението е най-високата в света - 99,9%.
Изпълнителната власт в Исландия е в ръцете на парламента, като партията на независимостта и прогресивната партия сформират централно-дясна коалиция през 1995 г.
Годишният доход на глава от населението е 36 хил. щатски долара и е един от най-високите в света.


Глобализацията в света се отразява върху Исландия по-скоро позитивно, отколкото негативно за разлика от по-големите държави. Страната непрекъснато разширява пазара и инвестициите си в чужбина. Практиката показва, че държавите, в които исландските компании осъществяват бизнес контакти и ползотворни партньорства, получават ноу хау, приложимо в различни сфери от икономиката, както и достъп до нови технологии. Това позволява на държавата-бенефициент да развива производствата си и да стъпи на нови пазари.

Развита и конкурентна икономика

Исландия е страна с изключително благоприятен бизнес климат и добре развита пазарна икономика. Годишният доход на глава от населението е един от най-високите в света и се равнява на 36 хил. щатски долара.
Икономическият ръст за 2004 г. се изчислява на 3%, инфлацията 2,5%, а нивото на средната безработица е 3,1%.
Сред най-развитите индустрии е традиционното за страната рибовъдство, която става важен икономически отрасъл за Исландия още от учредяването на държавата през 9-10 век. В този бизнес са заети 15 хил. души или 11% от работоспособното население в страната.
Годишните улови обикновено се равняват на около 1,5 - 2 млн. тона, като те зависят от количеството хванати морски видове.

Селското стопанство

в Исландия е традиционен за страната и в същото време изцяло модернизиран като техника и производство отрасъл. В момента там работят 4 хил. ферми, от които най-много са малките и семейните. Голяма част от фермерите се занимават с овцевъдство, но отглеждането на коне е това, с което исландците са известни още от края на 9 век.

Търговски баланс между България и Исландия

Износ от Исландия
2001 г. 11,3%
2002 г. 14,4%
2003 г. 5,4%
Внос за Исландия
2001 г. 66,5%
2002 г. 83,6%
2003 г. 92,8 %

Износът от страната е предимно на морски храни, докато вносът е на машини, съоръжения за дървообработване.


Според някои източници по това време в Скандинавия и Северна Европа е съществувала порода наречена "Equus Scandinavicus", която по-късно се е смесила с друга. Единствено конете в Исландия остават чистокръвни. Други източници твърдят, че исландските коне са много близки по произход до английското пони. Които и да са обаче родствениците на благородните животни в Исландия, днес те се славят с чистокръвна и уникална порода.

Информационни и комуникационни технологии

Исландия е съвременна и технологично развита страна. Софтуерът и ИТ специалистите разполагат с конкурентни ноу хау и практически опит в създаването на решения, приложими при хранителната промишленост, рибовъдството, банковия сектор и др.
Исландия е държава, в която почти няма човек, който да не използва интернет, а голяма част от финансовите операции (интернет банкиране например) и електронната търговия в мрежата са нещо обичайно за страната. Новите технологии и съвременният софтуер са навлезли активно в сектора на телекомуникациите, авиацията и транспорта, медицината, бизнеса и др. Около 85% от населението и компаниите в страната плащат данъците си чрез интернет.

Партньори
В края на октомври исландска бизнес делегация бе на посещение у нас, с цел осъществяване на контакти и привличане на потенциални партньори. Сп. "твоят БИЗНЕС" предлага на своите читатели възможността за връзка с исландски фирми и развитие на съвместен бизнес. Ако проявявате интерес към някоя от следните фирми може да се обадите на редакционните ни телефони:
Enex - фирмата работи в цял свят в сферата на геотермалната енергетика за директна консумация и генерация на електричество.
Lyfja - водеща исландска фирма в търговията на дребно в областта на фармацията.
Frisk Software International - една от водещите компании за разработка на антивирусни продукти.
GoPro - водещ доставчик на софтуер и услуги за електронно правителство с доказана репутация сред централни и местни управления и правителства в Северна Европа и с повече от 40 хил. потребители.
Rafteikniting - независима консултантска фирма, работеща в съответствие с условията, установени от Асоциацията на исландските инженери-консултанти, член на FIDIC.


Малкият вътрешен пазар в Исландия е предпоставка
фирмите да работят и сътрудничат предимно с външни партньори
Това показва и официалната статистика - в последните 10 години експортът на софтуер и консултантски услуги се е увеличил рязко, като през 2002 г. достига 48 млн. щатски долара.
Развитието на ИТ индустрията в Исландия се дължи и на волята на обществото да насърчава технологичните промени и иновациите.

Факт е, че правителството отдавна освободи софтуерните фирми от мита при внос.

Информационните технологии в държавата се използват във всички сфери на икономиката. Управлението на рибовъдство, например, е много зависимо от тях. Практиката показва, че рано или късно направените инвестиции в нови технологии в най-популярната индустрия в Исландия се връщат многократно. Страната заема не само едно от първите места в управлението на този бизнес, но е доказала, че рибовъдството може да бъде доходоносно. Световният икономически форум поставя Исландия във водещата десетка според индекса на технологиите (Network Readiness Index) за 2003 г.
Той измерва използваемостта на информационни и комуникационни технологии, както и средата, необходима за развитието им. В "топ 10" Исландия се конкурира със страни като Швеция, САЩ, Австралия и Сингапур. За исландците тези резултати не са изненада, тъй като нарастващото значение и влияние на ИТ в държавата осезателно се усеща през последните 20 години.

Биотехнологии

Сферата на биотехнологиите и сходните й области се развиват много бързо в Исландия, защото страната има какво да предложи в тази посока - природни ресурси, човешки потенциал и ноу хау; благоприятна бизнес среда и инфраструктура, както и отлични възможности за изследователска дейност.
Геотермалните извори, като част от разнообразните природни ресурси в Исландия, с изобилието от минерали, ензими и други съставки, могат да се използват за производство на лекарства и медикаменти.

Геотермалните минерални води от своя страна са основа за развитие на балнеология.

Морските продукти, с които страната е известна, както и рибовъдството, са добри възможности за компаниите, специализирани в морска биотехнология, да развиват бизнеса си.
Забележителен е фактът, че около 90 % от исландското население участва в проекти, свързани с биотехнологии и биомедицина, което от своя страна води до натрупване на ценни знания и възможности за разширяване на деловата дейност.
Исландски бизнес и изследователски организации не са престанали да търсят сътрудничество с компании и учени от цял свят. Всички български фирми, които се интересуват от контакти с тях, могат да посетят интернет сайта - www.ventureiceland.is.
Защо да се инвестира в Исландия
Исландия е един от най-благоприятните пазари в света за инвестиции, като за това допринася икономическата и политическа стабилност в страната.
Тя изобилства от възобновяеми природни източници, качествен човешки капитал и е държава с един от най-високите стандарти на живот в световен мащаб. В последните няколко години преките чужди инвестиции са се увеличили значително, като голяма част от тези фирми са основни играчи на вътрешния пазар, особено на пазара на облигации. Инвеститори изграждат нови заводи в Исландия, както и влагат "свежи" пари в установени в страната компании в сферата на индустриалното производство, предимно на метали, както и в ИТ компании.
Голяма част от фирмите в Исландия са малки и средни предприятия
Те работят и си сътрудничат по различни проекти с партньори като Roche, Pharmacia, Merk, AstraZeneka, Applied Biosystems и още много други. Чуждестранни компании инвестират и в
развитието на софтуера и изследвания в
бионауката.
Исландските фирми са доказали своята конкурентноспособност в областта на фармацевтиката, софтуера, биотехнологиите и хранителната промишленост, банковия сектор, енергетиката. Това са и области, към които компаниите от северната държава проявяват интерес в България. Фирмите у нас могат да се свържат директно с Търговското представителство на Исландия и да намерят партньори там, както и да направят контакт със самите фирми (виж карето).

Много исландски софтуерни фирми
проявяват интерес към сътрудничество с чужди компании
джойнт венчър или инвестиции в проекти.


Географското разположение на страната благоприятства за развитие на теле-мрежи, които осъществяват и предоставят отлична връзка с Европа и САЩ, благодарение на оптични кабели и сателит. Освен това, времето в Исландия се измерва по