Италия - автомобили, модa, хубаво вино, caffe и pastа

Факт е, че през последните няколко години Италия е един от най-големите инвеститори в България, като фирмите от страната на Ботуша у нас достигат 1000. Европейската държава е и първи клиент за българската продукция и заема трето място при вносителите у нас, с квота от почти 10 % от пазара. Ето защо бизнесът с Италия ще продължи да бъде от значение за развитието на икономиката на България, особено преди предстоящото членство на страната в Европейския съюз (ЕС).

Facebook comments