fbpx Изнасяме повече към трети страни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Изнасяме повече към трети страни

През 2012 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 12.8% спрямо 2011 г. и е в размер на 16.9 млрд. лева по данни на Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Русия, Сърбия, БЮР Македония и САЩ, които формират 50.0% от износа за трети страни. През декември 2012 г. износът за трети страни се увеличава с 6.8% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 1.3 млрд. лева.
Вносът на България от трети страни за 2012 г. се увеличава с 10.8% спрямо 2011 г. и е на стойност 20.6 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Украйна.
При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2012 г. в сравнение с 2011 г. най-голям ръст е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (24.2%). При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (57.6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни” (23.5%).
През 2012 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 40.7 млрд. лв. и спрямо 2011 г. износът се увеличава с 2.6%. През декември 2012 г. общият износ е в размер на 3.0 млрд. лв. и намалява с 3.4% спрямо същия месец на предходната година. През 2012 г. в страната общо са внесени стоки на стойност 49.8 млрд. лв. (по цени CIF), или с 8.8% повече спрямо 2011 година. През декември 2012 г. общият внос намалява с 1.9% спрямо декември 2011 г. и е в размер на 3.8 млрд. лева.
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през предходната година и възлиза на 9 145.1 млн. лв., което е с 3 000.2 млн. лв. повече от салдото за 2011 година. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото за 2012 г. също е отрицателно и е в размер на 7 029.4 млн. лева.
През декември общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и възлиза на 825.7 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е на стойност 644.0 млн. лева.