fbpx Износът за 2013 г. се е увеличил със 7,2% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Износът за 2013 г. се е увеличил със 7,2%

Изнесените стоки през 2013 г. са на стойност 43.6 млрд. лв. и спрямо 2012 г. износът това е увеличение със 7.2%. В сравнение със съответния месец на предходната година най-голям ръст се наблюдава при износа през януари - с 23.9%, а най-голям спад през май - с 9.3%, показват публикуваните днес окончателни данни на Националния статистически институт.

Внесените стоки (по цени CIF) през 2013 г. са за 50.5 млрд. лв., или с 1.4% повече от предходната година. През 2013 г. в сравнение със съответния месец на 2012 г. най-голям ръст при вноса се наблюдава през септември - с 13.3%, а най-голям спад се отчита през май - с 11.1%. Тенденцията вносът по месеци да е по-голям от износа се запазва и през 2013 г. с изключение на месец август.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) през 2013 г. е отрицателно и е в размер на 7.0 млрд. лв., което е с 2.2 млрд. лв. по-малко от салдото за 2012 г.. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) отрицателното салдо за 2013 г. е на стойност 4.8 млрд. лева.

През 2013 г. износът на България за страните от ЕС се увеличава с 9.1% спрямо предходната година и е в размер на 26.1 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция, Белгия и Испания, които формират 75.3% от износа за ЕС.

Вносът на България от страните от ЕС за 2013 г. се увеличава с 3.1% спрямо предходната година и е на стойност 30.2 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България със страните от ЕС е отрицателно и е в размер на 4.1 млрд. лв. за 2013 г..

През 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 4.5% спрямо предходната година и е на стойност 17.4 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Руската федерация, Украйна, Гибралтар, Сърбия и бившата югославска република Македония, които формират 53.7% от износа за трети страни.

Вносът на България от трети страни за 2013 г. намалява с 0.9% спрямо предходната година и е в размер на 20.4 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни е отрицателно и е на стойност 2.9 млрд. лв. за 2013 г.