fbpx Източната комисия на германската икономика заяви интерес за увеличаване на инвестициите и търговията с България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Източната комисия на германската икономика заяви интерес за увеличаване на инвестициите и търговията с България

Източната комисия на германската икономика заяви интерес за увеличаване на инвестициите и търговията с България

Възможностите за разширяване на инвестициите и търговията с Федерална Република Германия обсъдиха заместник-министрите на икономиката Даниела Везиева и Любен Петров на среща с представители на Източна комисия на германската икономика днес. „Има тенденция германските компании, които планират да изтеглят инвестициите си от Китай и Турция да се възползват от предимствата, които предлага бизнес средата в Европейския съюз. Трябва да привлечем фирмите към региона, тъй като по този начин брутния вътрешен продукт расте и търговията ще се увеличи“, посочи на срещата г-н Михаел Хармс, управител на Източната комисия на германската икономика.

„Надяваме се германският бизнес да оцени положително България като надежден и стабилен партньор за инвестиции и бизнес“, заяви на срещата заместник-министър Даниела Везиева. Тя добави, че страната ни проявява интерес към сътрудничество с Източната комисия за популяризиране на България като инвестиционна дестинация. „Привличането на чуждестранни инвестиции е наш основен приоритет, а стратегическото географско положение е едно от основните предимства на България като бизнес и инвестиционна дестинация. Според нея германските компании могат да се възползват от това предимство чрез производствени инвестиции и междуфирмено коопериране за разширяване на присъствието си на пазарите на страните от Централна Азия, Близкия и Далечния Изток и Северна Африка.

Заместник-министър Любен Петров подчерта, че страната ни може да бъде потенциална бизнес и инвестиционна дестинация и за компаниите, които поради кризата в Украйна и санкциите срещу Русия са принудени да пренасочат своите бизнес интереси. Той посочи, че съществува потенциал за привличане на германски инвестиции в области, в които имаме конкурентни предимства като иновации, информационни технологии и телекомуникации, автомобилна промишленост, машиностроене, електроника и електротехника, аутсорсинг, химическа и фармацефтична промишленост, опазване на околната среда, логистика и проекти за изграждане и модернизиране на транспортната инфраструктура, включително концесиониране на летища и пристанища“, каза още той. По думите му в България се работи активно в посока повишаване качеството на средното и професионалното образование, правят се реформи в тази посока, но трябва по-активно да се сътрудничи с бизнеса и общините, тъй като съответната община и местен бизнес най-добре биха посочили от какви специалисти се нуждаят.

В допълнение зам.-министър Везиева изрази готовност за оказване на подкрепа при реализиране на инициативи и проекти, свързани с въвеждане на елементи от системата за дуално професионално обучение и съобразяване с необходимостта на бизнеса от обучение на специалисти в конкретни области. „Дуалната система на професионално образование е ефективна мярка с дългосрочен ефект срещу младежката безработица и за стимулиране на предприемачеството“, категорична бе тя. Зам.-министър Везиева каза още, че е извървян дълъг път за определяне на четирите приоритетни тематични области по стратегията за интелигентна специализация /ИСИС/. „Основната цел на ИСИС е на едно място да бъдат събрани наука, развойна дейност и бизнес. Изпълнили сме предварителните условия на Европейската Комисия да изработим този стратегически документ, заедно с академичната общност, работодателските организации, бизнеса, местната власт и областните администрации”, поясни Везиева. По думите й заложените като приоритетни тематични области и регионални политики ще стимулират растежа на бизнеса. „Стратегията е разработена отдолу нагоре. Важно е всяка област, всяка община, всеки район да намерят своето място в икономическите дейности, които попадат в четирите тематични области и да го развиват като конкурентно предимство", завърши тя.

Хелге Толксдорф от Федералното министерство на икономиката и енергетиката съобщи, че се планира провеждане на Икономическа конференция в Берлин, по време на която може да се състои и заседание на българо-германския съвет за коопериране, на който да се дискутират конкретни мерки за разширяване на икономическото сътрудничество.